Tusaagaard put &n take d. 13. august 2023

Søndag d. 13. august gik turen til Tusaagaard put & take ved Karup, på opfordring fra flere medlemmer. Der var desværre kun 9 deltagere p.g.a. flere afbud, og det blev heller ikke det store indhug vi gjorde på søernes bestand af ørreder. Der var dog heller ikke andre fiskere dernede der fangede særlig meget. De 9 deltagere landede kun til sammen 2 ørreder. Den næststørste på 1,250 kg fangede Hans H. Madsen, og Tom Christensen blev vinder med en ørred på 1,720 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 400.- kr. Efter fiskeriet var der lækker banankage til alle, sponseret af Merethe Mørch. Det var et af dagens højdepunkter. Tak for det.

Tom Christensen med sin vinderfisk.

Makreltur Hanstholm 28. juli 2023

Efter flere dage med blæsende og ustadigt vejr, hvor årets havtur efter makrel så ud til at gå i vasken, blev det endelig havvejr netop den fredag vi havde booket båden. Der var desværre kun 8 medlemmer der havde meldt sig, så vi måtte ud at finde gæstefiskere for at fylde båden. De første par timer var meget træge hvad makreller angik, men da skipper så endelig gik lidt længere ud, viste det sig at være en god ide. Der røg af og til både 3, 4 og 5 fisk ombord på samme tid. Foruden makreller blev der landet en del fjæsinger, knurhaner, hornfisk, torsk, hestemakreller og en enkelt lange kom næsten ombord før den røg af igen. 3. største makrel blev landet af Bjarne Gregersen. Den vejede 0,536 kg. Nr. 2 blev Ole Andersen med en makrel på 0,642 kg. Og vinderen blev Henrik Hylleberg med en på 0,657 kg. Henrik fik et gavekort til Kragh’s på 400,- kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. De andre fik hhv. 20 og 30 point.

Henrik Hylleberg med vindermakrellen.

Fødselsdagstur til Serritslev Fiskepark d. 24. juni 2023

fiskejollen.dk’s 16 års fødselsdag afvikledes igen i Serritslev Fiskepark med efterfølgende spisning. Der var et forrygende vejr, dog med nogen blæst. På trods af blæsten hyggedes der gevaldigt omkring søerne. Ikke mindre end 20 medlemmer var mødt op, men trods de mange stænger blev det ikke til mere end 4 fisk på land. Og der var ingen fisk i nærheden af 1 kg. Så vejret fik igen skylden. 3. største fisk blev landet af Henrik Hylleberg. Det var en ørred på 0,400 kg. Næststørste landede Kim Phillipsen, en ørred på 0,430 kg. Og vinderen blev Hans H. Madsen med den største (eller fjerde mindste, om man vil), på 0,450 kg. Det var dog nok til at indbringe ham et gavekort til Kragh’s på 400 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. De andre 2 fik hhv. 20 og 30 point. Alle andre deltagere fik naturligvis hver 10 point. Under spisningen var der igen i år en del præmier der skulle uddeles. For først fangede fisk i hver klokketime var der en flaske rødvin, sponseret af Torvekøbmanden i Bonderup. Disse gik til hhv. Hans H. Madsen, Henrik Hylleberg, Kim A. Poulsen og Kim Phillipsen. Desuden var der en del lodtrækningspræmier, så rigtig mange fik noget med hjem, trods manglen på fisk.

Hans H. Madsen med sin beskedne vinderfisk.

Generalforsamling d. 13. juni 2023

Tirsdag d. 14. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne.

I denne beretning kan vi heldigvis undgå at tale om sygdom, corona og ihn-virus, da der ser ud til at være styr på det.

Der er 80 medlemmer i foreningen, næsten uændret i forhold til sidste år. Der er afholdt 17 arrangementer i det forløbne år, heraf et helt nyt, nemlig en juniordag for unge op til og med 15 år. Der deltog 26 børn/unge og alle havde forældre med. Dejligt med så stor opbakning fra de voksne. Arrangementet var sponseret af Sparekassen Danmark Fonden Himmerland, med et beløb på 9050.- kr. Alle roste arrangementet, så hvis det er muligt vil vi gentage det næste år. Der blev bl.a. uddelt 5 komplette fiskesæt til heldige deltagere, og alle andre fik også en lille præmie med hjem. Dagen sluttede med pølser og sodavand. De unge mennesker fangede ca 15 fisk, hvoraf den største vejede 2,180 kg.

Vi havde 2 P & T-ture der blev aflyst p.g.a. is på søen. Og havturen blev aflyst på grund af motorproblemer, så de måtte søge i havn igen. Langeland var igen en succes med gode fladfisk i kurven. Vi var også i Ny Thorup efter stør, og der blev fanget 13 stk. denne dag, hvoraf 7 var over 20 kg. Lady’s cup blev også afholdt, og der deltog 12 damer. Vi blev sponseret af Waterstar fiskegrej. Linda fra Waterstar var til stede, og overrakte præmien. Hun udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Dejligt når der ligefrem er en der ringer og vil give en præmie. Udover disse har der været mange andre p & T-ture, som I kan læse om på hjemmesiden. Der har været 17 deltagere i gennemsnit til vore arrangementer, hvor der altid er en masse hyggesnak og historier. Nævnes skal dog lige den offenlige skærtorsdags-konkurrencen der skilte sig ud med 102 deltagere. Tak til alle fremmødte. Det gav en god skilling til foreningskassen. Her var Kragh’s hovedsponsor med 1. præmien, og Gøttrup Put and Take med 2. præmien. Derudover lodtrækningspræmier fra begge. 43 af vore medlemmer har været repræsenteret på vore ture. Præmien til arrangementerne er hævet med 100.- kr, til nu et gavekort til Kragh’s på 400.- kr.

Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer og P & T-ejere. Uden deres støtte ville det have været svært. Så jeg kan kun opfordre til at støtte dem. Til sidst en stor tak til alle de aktive medlemmer der møder op, med håb om et gensyn i det kommende år. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som ligeledes blev gennemgået af formanden. I korte træk var årets resultat et plus på lige godt 8.000 kr. Og vi har et indestående på lige knap 40.000. Regnskabet som var behørigt gennemgået og godkendt af revisorerne blev også godkendt af generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Knud E. Nielsen og Kaj Andersen. De blev genvalgt. Til suppleant blev Per L. Jørgensen genvalgt. 

Klaus Madsen ønskede ikke genvalg til revisorposten, og i stedet valgtes Henning Ørebro. Som revisorsuppleant valgtes Merete Mørch.

Under eventuelt har vi 3 faste punkter. Først valgte vi årets “københavner”. Der var kun 1 emne i år, og den uheldige “vinder” var Per L. Jørgensen, der væltede sin vogn med grej halvvejs i søen i Serritslev Fiskepark. Han fik for denne dåd en “forgyldt” snorkel med tilhørende briller.

Titlen som årets foreningsmester gives ganske simpelt til den fisker der har opnået flest point til de afholdte arrangementer. Det blev i år Knud E. Nielsen der vandt med 350 point foran Rasmus Larsen der fik 310 point. Nr. 3 med 250 point blev Hans H. Madsen.  Han fik overrakt en pokal for denne titel.

Årets fisk vælges ved afstemning ud fra den største af hver art ved de afholdte arrangementer. Pokalen for denne fisk gik til Henrik Hylleberg, der fangede en regnbueørred i Gøttrup på 6,820 kg.

Natfiskeri i Vesthimmerlands Put and Take 9-10 juni 2023

Første arrangement i det nye forenings-år, som startede d. 1. juni, var natfiskeri i Vesthimmerlands Put and Take. Det var en skøn sommeraften at starte det nye år med, og natten ligeså. Der var desværre kun 10 deltagere til dette ellers så attraktive arrangement. En halv time efter start kom sø-fatter og serverede kaffe og drømmekage fra Brovst til de deltagende og 4 andre gæster ved søen. Og i løbet af natten blev grillerne tændt rundt omkring, og der blev flittigt grillet pølser. Det giver altid lidt ekstra hygge. Der blev landet 25 ørreder, hvoraf der dog kun var en over kiloet. Den var til gengæld så langt over, at der ikke var tvivl ved indvejningen. Den vejede nemlig 5,430 kg og det var Kaj Andersen der var den dygtige fanger. Han fik desuden også 3-pladsen med en ørred på 0,610 kg. For vinderfisken fik han et gavekort til Kragh’s på 400 kr. Nr. 2 med en ørred på 0,800 kg blev Bjarne Gregersen.

En tydelig tilfreds Kaj Andersen med sin vinderfisk.

Medestedet d. 14. maj 2023

Søndag d. 14. maj skulle Medestedet Put & Take ved Arden igen prøves. Det var lidt af en udfordring at få fiskene på talefod fra morgenstunden. Der var masser af fisk i søerne, men de var bestemt ikke hugvillige. Der blev landet en enkelt i ny og næ, og i alt vel omkring 10 ørreder. Der var 10 deltagere på turen, og 3. største fisk blev landet af Rasmus Larsen. Den vejede 1,980 kg. Formand og turleder Knud E. Nielsen, var så beskeden at han snuppede både 2. og 1. -pladsen. Nr. 2 med en ørred på 2,150 kg. Og vinderfisken vejede 4,060 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Derudover 80 point til foreningsmesterskabet. Og Rasmus fik 20 point.

Knud E. Nielsen med de 2 flotte vinderfisk.

Lørdag d. 13. maj afholdtes Juniordag i Lundby Put and Take. Det var et sponsorat fra Sparekassen Danmark fonden Himmerland, der gjorde det muligt at afvikle arrangementet uden udgifter for de unge mennesker. Der mødte 24 unge mellem 6 og 15 år op, og de havde naturligvis voksne med. Alt i alt var der omkring 50 mennesker der hyggede med først 3 timers fiskeri, og derefter omkring grillen med pølser og sodavand. Vejret var heldigvis med os, men fiskene var ikke så samarbejdsvillige som ønskeligt. Der blev landet omkring 15 fisk. Største ørred på 2,180 kg blev landet af Mikkel Lassen fra Aars. Trods det at det ikke var nogen konkurrence, fik alle en præmie med hjem. Der blev ved lodtrækning udloddet 5 komplette stangsæt. De blev vundet af Signe Damholt, Aksel Jensen, Adam Jensen, Simon Andersen og Benjamin G. Andersen. Alle øvrige fik hver et glas Powerbait og 1 spinner. Overalt hvor vi kom frem langs bredderne af de 3 søer, mødte vi lutter gode tilkendegivelser omkring arrangementet. Der blev virkelig hygget igennem overalt, naturligvis med de unge mennesker som omdrejningspunkt. Og mange udtrykte ønske om at vi skal gentage succesen næste år. Det vil vi tage som et skulderklap og tage op til kraftig overvejelse.

Mikkel Lassen fra Aars med dagens største fisk. Forståeligt nok ser han meget tilfreds ud.

Lady’s cup 2023

Lørdag d. 22. april optog vi igen den gamle tradition, Lady’s cup. Som titlen siger deltog der kun kvinder i konkurrencen, og der var 10 af slagsen. Det var ikke de store fangsters dag hvad antal angår. 3. pladsen blev landet af Pia Olesen. Det var en ørred på 0,940 kg. Hun fik 2 x 3-timers fiskekort til søen, sponseret af Gøttrup Put and Take. Nr. 2 blev Dorthe Olesen med en ørred på 4,590 kg. Hun fik et gavekort til Kragh’s på 500 kr. Og vinderen blev, med en ørred på 5,250 kg, Lene Sørensen. Denne krabat indbragte hende en lækker fiskestang, samt diverse endegrej, i alt til en værdi af over 1.000 kr., sponseret af Waterstar fiskegrej. Linda fra Waterstar var selv til stede og overrakte præmien, og hun udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.

Lene Sørensen med sin flotte vinderfisk.

Gøttrup Put and Take 6/4/2023

Skærtorsdag d. 6. april afholdtes den store årlige konkurrence i Gøttrup Put and Take, Det var en meget kold og lidt blæsende morgen vi mødtes ved søen. Og da konkurrencen startede kom sneen så oveni. Da var det bestemt ingen fornøjelse at stå i vindsiden. Det blev dog helt hæderligt  efter et par timer, da det klarede op, og vi fik endda solen at se. Der var mødt 102 deltagere op trods den dårlige vejrudsigt. Ud af disse var 27 af vore egne medlemmer. Der blev da også landet godt med fisk, heraf 13 over 5 kg. På 3. pladsen, med en ørred på 6,380 kg, kom Casper Kjær. Han fik et gavekort på 500 kr. til Kragh’s. På 2. pladsen med en ørred på 6,660 kg, kom Dennis Fuglsang. Han fik et gavekort på 1.500 kr. sponseret af Gøttrup Put and Take. De havde ligeledes udloddet 3 fiskekort til søen. Og vinderen blev Henrik Hylleberg med en ørred på 6,820 kg. Han fik et grejsæt til en værdi af 3.000 kr. sponseret af Kragh’s. Derudover var der traditionen tro masser af andre lodtrækningspræmier. Til foreningsmesterskabet fik Henrik Hylleberg de 50 point, Kim A. Poulsen fik 30 point og Emil Tejls fik 20 point.

En storsmilende vinder med den flotte fisk.

Christianshøj Put & Take 18/3/2023

Lørdag d. 18 marts var første gang vi var i Christianshøj Put & Take, på opfordring af et par af vore medlemmer. Og det skader som regel aldrig at prøve noget nyt. Vi startede i noget diset vejr, med ligt småregn ind i mellem. Men over middag blev der høj solskin og meget lunt. Der var desværre flere af de tilmeldte der var ramt af den frygtede “mandeinfluenza” og andre var forhindrede, så vi var kun 9 deltagere. Der blev landet lidt over 20 fisk, så det må siges at være udmærket. Der var dog, som næsten altid, enkelte der ikke fangede noget. Men sådan er det jo. På 3. pladsen med en ørred på 1,670 kg, kom Hans H. Madsen. 2. pladsen gik til Søren Larsen med en ørred på 1,760 kg. Og vinderen blev Rasmus Larsen med en ørred på 2,620 kg. Rasmus fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for sin indsats.

Rasmus Larsen med sin vinderfisk.