Fangstrekorder

Fangstrekorder er et lille overblik over de største fangster til vore arrangementer. Det er kun fisk fanget af vore medlemmer der kommer på listen, og skulle man af en eller anden grund melde sig ud af foreningen, bli’r man stående da man var medlem på fangsttidspunktet


Brødding – 2,660 kg. Søren Larsen i Loch Nees Put and Take d. 26/8 2017 på “Fidusen” blink.


Bækørred – 1,300 kg, 50 cm. Hans H. Madsen i Bjørnsholm å d. 15/3 2009 på regnorm.


Fjeldørred – 0,780 kg. Jens E. Kristensen i Himmerlands Fiskepark d. 13/12 2014.


Gedde – 6,600 kg, 106 cm. Knud E. Nielsen i Navnsø d. 16/9 2007.


Guldørred – 4,370 kg. Rasmus Larsen i Buderupholm Put and Take d. 6/10 2019.


Havørred – 3,480 kg, 64 cm. Kaj Andersen i Mariager Fjord d. 10/6 2012 på fjordreje.


Kildeørred – 1,060 kg. Rasmus S. Larsen i Serritslev Fiskesø d. 28/6 2015.


Makrel – 1,000 kg, 44 cm. Knud Erik Nielsen fra båd, Hanstholm 1/8 2014 på makrelforfang.


Regnbueørred (P & T) – 6,820 kg. Henrik Hylleberg i Gøttrup Put & Take d. 6. april 2023. Taget på blink.


Rødspætte – 1,430 kg, 52 cm. Magnus Bennike, Langeland 20/9 2014 på børsteorm.


Skrubbe – 1,085 kg, 49 cm. Lars Haldrup, Langeland 25/9 2010 på sandorm.

Spejlkarpe – 13,300 kg. Hans H. Madsen i Ny Thorup Fiskepark d. 26/8 2023 på ørredfilet og boilie.


Stør (beluga) – 35,000 kg. Lukas B. Mathiessen i Ny Thorup Fiskepark d. 26/8 2023 på boilies.

Stør (hvid) – 29,500 kg. Henrik Hylleberg i Ny Thorup Fiskepark d. 4/9 2021.

Stør (Sibirisk) – 13,700 kg. Ole Andersen i Ny Thorup Fiskepark d. 26/8 2023 på ørredfilet.

Sunshine Bass 1,720 kg. emil Tejls i Serritslev Fiskepark d. 3. 7 2022.


Torsk – 14,380 kg, 113 cm. Søren Larsen på Nordsøen d. 13/6 2014 på ophænger.


Ål – 1,070 kg. Kaj Madsen i Serritslev Fiskepark 30/6 2019 på regnorm.