Generalforsamling d. 13. juni 2023

Tirsdag d. 14. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne.

I denne beretning kan vi heldigvis undgå at tale om sygdom, corona og ihn-virus, da der ser ud til at være styr på det.

Der er 80 medlemmer i foreningen, næsten uændret i forhold til sidste år. Der er afholdt 17 arrangementer i det forløbne år, heraf et helt nyt, nemlig en juniordag for unge op til og med 15 år. Der deltog 26 børn/unge og alle havde forældre med. Dejligt med så stor opbakning fra de voksne. Arrangementet var sponseret af Sparekassen Danmark Fonden Himmerland, med et beløb på 9050.- kr. Alle roste arrangementet, så hvis det er muligt vil vi gentage det næste år. Der blev bl.a. uddelt 5 komplette fiskesæt til heldige deltagere, og alle andre fik også en lille præmie med hjem. Dagen sluttede med pølser og sodavand. De unge mennesker fangede ca 15 fisk, hvoraf den største vejede 2,180 kg.

Vi havde 2 P & T-ture der blev aflyst p.g.a. is på søen. Og havturen blev aflyst på grund af motorproblemer, så de måtte søge i havn igen. Langeland var igen en succes med gode fladfisk i kurven. Vi var også i Ny Thorup efter stør, og der blev fanget 13 stk. denne dag, hvoraf 7 var over 20 kg. Lady’s cup blev også afholdt, og der deltog 12 damer. Vi blev sponseret af Waterstar fiskegrej. Linda fra Waterstar var til stede, og overrakte præmien. Hun udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Dejligt når der ligefrem er en der ringer og vil give en præmie. Udover disse har der været mange andre p & T-ture, som I kan læse om på hjemmesiden. Der har været 17 deltagere i gennemsnit til vore arrangementer, hvor der altid er en masse hyggesnak og historier. Nævnes skal dog lige den offenlige skærtorsdags-konkurrencen der skilte sig ud med 102 deltagere. Tak til alle fremmødte. Det gav en god skilling til foreningskassen. Her var Kragh’s hovedsponsor med 1. præmien, og Gøttrup Put and Take med 2. præmien. Derudover lodtrækningspræmier fra begge. 43 af vore medlemmer har været repræsenteret på vore ture. Præmien til arrangementerne er hævet med 100.- kr, til nu et gavekort til Kragh’s på 400.- kr.

Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer og P & T-ejere. Uden deres støtte ville det have været svært. Så jeg kan kun opfordre til at støtte dem. Til sidst en stor tak til alle de aktive medlemmer der møder op, med håb om et gensyn i det kommende år. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som ligeledes blev gennemgået af formanden. I korte træk var årets resultat et plus på lige godt 8.000 kr. Og vi har et indestående på lige knap 40.000. Regnskabet som var behørigt gennemgået og godkendt af revisorerne blev også godkendt af generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Knud E. Nielsen og Kaj Andersen. De blev genvalgt. Til suppleant blev Per L. Jørgensen genvalgt. 

Klaus Madsen ønskede ikke genvalg til revisorposten, og i stedet valgtes Henning Ørebro. Som revisorsuppleant valgtes Merete Mørch.

Under eventuelt har vi 3 faste punkter. Først valgte vi årets “københavner”. Der var kun 1 emne i år, og den uheldige “vinder” var Per L. Jørgensen, der væltede sin vogn med grej halvvejs i søen i Serritslev Fiskepark. Han fik for denne dåd en “forgyldt” snorkel med tilhørende briller.

Titlen som årets foreningsmester gives ganske simpelt til den fisker der har opnået flest point til de afholdte arrangementer. Det blev i år Knud E. Nielsen der vandt med 350 point foran Rasmus Larsen der fik 310 point. Nr. 3 med 250 point blev Hans H. Madsen.  Han fik overrakt en pokal for denne titel.

Årets fisk vælges ved afstemning ud fra den største af hver art ved de afholdte arrangementer. Pokalen for denne fisk gik til Henrik Hylleberg, der fangede en regnbueørred i Gøttrup på 6,820 kg.