Historie

Her er historien om fiskejollen.dk i korte træk

De første spadestik til fiskejollen.dk blev taget af Jimmy Madsen, som kom med ideen om at starte en forening der hovedsagelig kørte over internettet. Han havde af praktiske årsager fundet på navnet fiskejollen.dk. Det burde være nemt at huske hjemmesideadressen når den har samme navn som foreningen. Hans ideer blev udviklet og sat i rammer i samarbejde med Knud Erik Nielsen og Hans H. Madsen, som Jimmy tidligere havde samarbejdet med i anden foreningsøjemed, og Kim Jacobsen som også var villig til at tage sin tørn af opstartsarbejdet. Jimmy havde tilknytning til en IT-programmør, og efter et indledende møde blev han sat i gang med at udarbejde en hjemmeside til foreningen, efter vore anvisninger.

Det overordnede mål var at skabe en forening for alle, og med et alsidigt udbud af arrangementer. Det skulle ikke være en forening bygget op omkring et bestemt fiskevand. Lidt i stil med den tidligere ”Blue Dun” som havde stået stand by siden 2000. Alle der var medlem af denne forening på det tidspunkt, og som det var muligt at kontakte, blev spurgt om deres mening og det gav kun positive tilkendegivelser, hvilket satte ekstra skub i foretagendet. Alle gav ligeledes deres tilsagn om at overføre midlerne fra ”Blue Dun” til det nye tiltag.

De 4 der satte det hele igang, og fungerede som styregruppe de første 2 år. Fra venstre Knud Erik Nielsen, Kim Jacobsen, Jimmy Madsen og Hans H. Madsen.

Efter flere gode og udbytterige møder var vi klar til at fremlægge vore ideer for offentligheden, og d. 1. juli 2007 løb vores første arrangement af stabelen. En åbningskonkurrence i Gunderup Fiskesø, hvor der mødte 75 interesserede lystfiskere op og dystede om de mange præmier. Efter konkurrencen bød vi på pølser og brød og besvarede spørgsmål fra de fremmødte. Der var ligeledes opstillet 2 småbåde på trailere, for at vise vores alsidighed af arrangementer. Denne dag gik over al forventning, og gav de første mange medlemmer. Da var vi sikre på det var noget med fremtid i vi var i gang med. På et møde d. 29. januar 2008 blev vi enige om at få lavet en ny hjemmeside, da vi langtfra var tilfredse med den oprindelige. Der var store problemer med at få adgang til den, så vi selv kunne redigere i den. Ligesom det naturligvis skulle være muligt for alle medlemmer at lægge fangstrapporter og billeder ind. Det var jo ligesom meningen med det hele. Så ny programmør med nye ideer, og så kørte det hele tilfredsstillende.

Det første år kørte efter de arrangementer vi 4 havde tilrettelagt, men det var naturligvis ikke meningen det skulle fortsætte på denne måde. Vi havde derfor udfærdiget et sæt vedtægter som skulle sikre vore medlemmer indflydelse, og give dem lige muligheder for at tegne fiskejollen.dk’s fremtid. Også for at få faste rammer m.h.t. regnskab, revision og diverse valg. Og efter vores 1 års fødselsdagskonkurrence i Gøttrup Fiskepark d. 29. juni 2008, med 69 deltagende fiskere afholdtes vores første generalforsamling, hvor disse vedtægter blev fremlagt. Vedtægterne blev godkendt af generalforsamlingen, og vi var nu en decideret forening. Vi var alle 4 villige til at fortsætte det næste år, hvorefter diverse valg ville foregå efter vedtægterne. Dog valgtes en suppleant til styregruppen, Gert Madsen, og som revisorer valgtes Keld Jensen og Arthur Møller. Styregruppens opgaver fordeltes som det foregående år, med Knud Erik Nielsen som formand, Jimmy Madsen står for udlandsture og bådture, Kim Jacobsen for havture m.m., Hans H. Madsen er fortsat PR-mand og web-redaktør. Og udenfor styregruppen har vi som hidtil Conni Lynge til at føre regnskabet. D. 28. juni 2009 afholdtes 2 års fødselsdagskonkurrence i Gunderup Fiskesø med ikke mindre end 89 deltagere. Umiddelbart herefter var der generalforsamling. På valg var Jimmy Madsen som ikke ønskede genvalg og Knud Erik Nielsen. Iflg. vedtægterne skal styregruppen bestå af 5 medlemmer, og der skulle således vælges 3. Knud Erik Nielsen blev genvalgt, og nyvalgt blev Michael Kjeldsen og Lotte Pedersen. Som revisor genvalgtes Arthur Møller.

D. 27. juni 2010 afholdtes generalforsamling umiddelbart efter vores 3 års fødselsdagskonkurrence i Gunnerup Fiskesø. Kim Jacobsen og Hans H. Madsen var på valg, og Kim der ikke ønskede genvalg, blev erstattet af Jens Geisler. Hans H. Madsen blev genvalgt.

Lørdag d. 25. juni 2011 til generalforsamlingen var Lotte Pedersen, Knud E. Nielsen og Michael Kjeldsen på valg. Knud E. og Michael blev genvalgt og i stedet for Lotte som ikke ønskede genvalg kom Anton Madsen i bestyrelsen.

Onsdag d. 20. juni 2012 afholdtes generalforsamling i vores nye lokale i Byens Hus i Løgstør. Her var Hans H. Madsen på valg til bestyrelsen, og blev genvalgt. I stedet for Jens Geisler blev Søren Larsen valgt.

Tirsdag d. 11. juni 2013 afholdtes generalforsamling, og Knud E. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Michael Kjeldsen ønskede ikke genvalg, og Anton Madsen som også var på valg, var ikke tilstede. I stedet for disse to valgtes Kaj Andersen og Tage Eliassen. Kaj Andersen blev ligeledes valgt til Kasserer.

Tirsdag d. 24. juni 2014 afholdtes atter generalforsamling. Hans H. Madsen og Søren Larsen blev begge genvalgt.

Tirsdag d. 16. juni 2015 afholdtes generalforsamling, og Knud E. Nielsen, Kaj Andersen og Tage Eliassen blev genvalgt til bestyrelsen. Arthur Møller genvalgtes til revisor.

Tirsdag d. 14. juni 2016 – Generalforsamling hvor Hans H. Madsen og Søren Larsen begge blev genvalgt til bestyrelsen, og Rasmus Larsen valgt som bestyrelsessuppleant.

Pernille Lynge genvalgtes som revisor for 2 år, og Per Schneider valgtes ligeledes som revisor for 1 år. Som revisorsuppleant valgtes Lindy S. Pedersen for 2 år.

Tirsdag d. 20 juni 2017 – Afholdtes generalforsamling, Knud E. Nielsen, Kaj Andersen og Tage Eliassen blev genvalgt til bestyrelsen. Per Schneider blev ganvalgt som revisor. Rasmus Larsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Tirsdag d. 19. juni 2018 – Generalforsamling hvor Hans H. Madsen og Søren Larsen blev ganvalgt til bestyrelsen. Pernillle Lynge blev ganvalgt som revisor. Rasmus Larsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Tirsdag d. 18. juni 2019 – Kaj Andersen og Knud E. Nielsen var på valg til bestyrelsen, og blev begge genvalgt. Suppleant Rasmus Larsen var trådt ind i bestyrelsen i foråret, da vi desværre mistede Tage Eliassen. Rasmus blev valgt til bestyrelsen, og ny suppleant blev Ole Andersen. Vi mistede desværre også en revisor i det forgangne år, Per Schneider. I hans sted valgtes Klaus Madsen. Som revisorsuppleant valgtes Henning Ørebro.

Tirsdag d. 16. juni 2020 – Generalforsamling hvor Hans H. Madsen, Rasmus Larsen og Søren Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Pernillle Lynge blev ganvalgt som revisor. Ole Andersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Og Henning Ørebro blev genvalgt som revisorsuppleant.

Tirsdag d. 15. juni 2021 – Generelforsamling hvor Kaj Andersen og Knud E. Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Andersen blev genvalgt til bestyrelsessuppleant. Klaus Madsen blev genvalgt som revisor og Henning Ørebro genvalgt som revisorsuppleant.

Tirsdag d. 14. juni 2022 – Generalforsamling hvor Hans H. Madsen og Rasmus Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Søren Larsen, som ikke ønskede genvalg. Per L. Jørgensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Pernille Lynge blev genvalgt som revisor, og Henning Ørebro som revisorsuppleant.

Tirsdag d. 13. juni 2023 – Generalforsamling hvor Knud E. Nielsen og Kaj Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Per L. Jørgensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Henning Ørebro blev valgt som revisor i stedet for Klaus Madsen, der ikke ønskede genvalg. Som revisorsuppleant valgtes Merete Mørch.

Tirsdag d. 11. juni 2024 – Generalforsamling hvor Hans H. Madsen og Rasmus Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Andersen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Merete Mørch. Per Jørgensen genvalgtes som suppleant til bestyrelsen. Pernille Lynge genvalgtes som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Karina Larsen.