Serritslev Fiskepark 29/6/2024

Fiskejollen.dk’s 17 års fødselsdag afvikledes igen i år i Serritslev Fiskepark med efterfølgende spisning. Der hyggedes  gevaldigt omkring søerne i det skønne sommervejr. Ikke mindre end 24 medlemmer var mødt op, men trods de 28 stænger der var i sving, blev det ikke til mere end 4 fisk på land. 3. største fisk blev landet af Allan Aae, den vejede 1,630 kg. Næststørste landede Rasmus Larsen, en ørred på 1,660 kg. Og vinderen med en ørred på 2,230 kg blev Kaj Madsen. Han fik et gavekort til Kragh’s på 400 kr. Han fik desuden 50 point til foreningsmesterskabet, og røg dermed på førstepladsen. Under den efterfølgende spisning var der igen i år en del præmier der skulle uddeles. Torvekøbmanden i Bonderup havde som tidligere år sponseret timepræmier til førstfangede fisk i hver klokketime. I første time landedes ingen fisk, men de efterfølgende blev fordelt med 1 til Rasmus Larsen og 2 til Allan Aae. Serritslev Fiskepark havde sponseret fiskekort, som uddeltes ved lodtrækning. Derudover var der en del andre lodtrækningspræmier, så rigtig mange fik noget med hjem, trods manglen på fisk.

 

En tydelig glad vinder med sin etter.

Tirsdag d. 11. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 15 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne.

Der er afviklet 17 arrangementer i det forløbne år og der har deltaget 47 ud af de 85 medlemmer foreningen består af. Vi prøvede et nyt tiltag i år, nemlig en weekend-tur til Hessellund P & T. Der var desværre ikke stor tilslutning som vi ellers havde fået opfattelsen af den ville være. Så den gav desværre et lille underskud. Det må vi bare lære af. Turen til Langeland gav heller ikke den samme tilslutning som håbet, men folkene derovre er mere forstående, så den fik vi kringlet så vi lige holdt skindet på næsen. Lady’s cup havde desværre kun 6 deltager i år. Men fødselsdagsturen til Serritslev var som altid en succes hvad deltagere angik. Der deltog 20 medlemmer, som alle kunne nyde et lækkert måltid efter fiskeriet. Ellers har gennemsnittet ligget på 14 pr. arrangement. Han kom lidt på andre ture, hvoraf han fremhævede Gøttrup Put & Take, hvor der deltog 129 lystfiskere. Det var som altid en succes. Herfor rettede han en stor tak til Kragh’s Fiskeriartikler og Gøttrup P & T, uden hvis samarbejde det ikke kunne blive så stor en succes. Der lød også en stor tak til alle øvrige sponsorer og sø-ejere, som har gjort det muligt at drive foreningen så tilfredsstillende. Og derfor også en stor opfordring til at støtte dem.

I vor facebook-gruppe har vi 350 medlemmer, så det er ikke kun foreningsmedlemmer der følger med i hvad der foregår. Og så lige en opfordring til at bruge gruppen noget mere, også til private oplevelser, blot det vedrører fiskeri. Gruppen er ikke kun til for at bestyrelsen kan informere. Også til intern korrespondance medlemmerne imellem. Til slut lød der et velkommen til de mange nye medlemmer, og en tak til de tidligere medlemmer, som har deltaget i arrangementerne.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab. I korte træk har vi haft en omsætning i det forgangne år på lige godt 37.000 kr. Et overskud på lidt over 2.000 kr., og har nu en egenkapital på knap 42.000 kr. Regnskabet var behørigt kontrolleret og godkendt af begge revisorer, og ligeledes godkendt af generalforsamlingen.

Af indkomne forslag var der ingen, så vi gik over til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Hans H. Madsen, Ole Andersen og Rasmus Larsen. Ole Andersen ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Merete Mørch. Hans H. Maden og Rasmus Larsen genvalgtes begge.

Per Jørgensen genvalgtes som suppleant til bestyrelsen.

På valg til den ene revisorpost var Pernille Lynge. Hun modtog genvalg. Som revisorsuppleant valgtes Karina Larsen.

Under eventuelt har vi 3 faste punkter. Først valg af årets “københavner”. Der var ingen der havde gjort sig fortjent til denne ”hæder” Så den “forgyldte” snorkel med tilhørende briller går videre til næste år.

Titlen som årets foreningsmester gives ganske simpelt til den fisker der har opnået flest point til de afholdte arrangementer. Det blev i år Kaj Andersen. Han vandt med 230 point. Nr. 2 blev Tom Christensen med 220 point. Og 3. pladsen var der med 200 point, 3 der måtte deles om, nemlig Kim A. Poulsen, Ole Andersen og Hans H. Madsen. Så det var meget tæt løb i år. Kaj fik overrakt en pokal for sin titel.

Årets fisk vælges ved afstemning ud fra den største af hver art ved de afholdte arrangementer. Pokalen for denne fisk gik også til Kaj Andersen, der fangede en regnbueørred i Vesthimmerlands P & T på 5,430 kg. For denne fik han ligeledes en pokal.

Kaj Andersen med pokalen for årets fisk.

Natfiskeri Vesthimmerlands Put & Take 7.-8. juni 2024

Fredag d. 7. til lørdag d. 8. juni afviklede vi foreningsårets første arrangement. Nemlig natfiskeri i Vesthimmerlands Put & Take. Der var 9 deltagere som tilsammen fiskede med 10 stænger. Men det var nok ikke antallet af stænger der var afgørende for fiskeriet. Fiskene var nemlig overhovedet ikke samarbejdsvillige. Der blev ikke landet så meget som en eneste lille ørred. Så føles 12 timers fiskeri altså som lang tid. Så var det godt man kunne slå tiden ihjel med lidt grill og hygge i løbet af natten. Og som en lille trøst tog alle hjem med lige mange point til foreningsmesterskabet, nemlig 10 hver.

Et lille indblik i hvordan nattens ventetid blev brugt.

Hessellund Sø-camping 3. – 5. maj 2024

Fredag d. 3. – søndag d. 5. maj prøvede vi, igen på opfordring fra flere medlemmer, et nyt arrangement. Det var en weekend-tur med fiskeri i put & take og overnatning i hytter. Turen gik til Hessellund Sø-camping ved Karup. Det blev desværre ikke den store succes vi havde forventninger om, hvad deltagerantal angår. Der var kun 8 deltagere til dette nye taltag, og der landedes kun 12 fisk. Alle inden for de første ca. 3 timer lørdag morgen. Resten af lørdagen (til kl. 21.00) blev der ikke landet en eneste fisk ved søen. Det samme gælder fiskeriet søndag. Heller de lokalkendte magtede at lande bare en enkelt fisk. Der blev dog nok til at uddele præmie og point. På 3. pladsen kom Tom Christensen med en ørred på 2,230 kg. Nr. 2 blev Ole Andersen med en ørred på 2,280 kg. Og vinderen med en ørred på 2,350 kg, blev ligeledes Tom Christensen. Han fik et gavekort på kr. 400.- til Kraghs. Derudover 70 point til foreningsmesterskabet. Ole Andersen fik 30 point for sin andenplads. Det skal dog lige nævnes at der var 3 ihærdige deltagere der ikke kunne vente til lørdag morgen med at fiske. Og de landede fredag aften flere fisk omkring 2,7 kg. Disse var dog udenfor konkurrencen.

Til venstre vinderfisken, og til højre den glade vinder Tom Christensen.

Hvorupgård Fiskepark 20. april 2024

Igen på medlemsopfordring vendte vi tilbage, til en sø vi har prøvet tidligere.  Der var mødt 13 deltagere op, og de landede tilsammen 13 fisk. Det må jo være 1 til hver, men sådan er logikken ikke indenfor vor lille hobby. Der var kun 6 der fik fisk med hjem. 3. pladsen gik til Bjarne Gregersen med en ørred på 1,550 kg. Nr. 2 blev Merethe Mørch. Hendes vejede 1,680 kg. Og vinderen med en ørred på 1,740 kg blev Jørgen Bundgaard. Han fik for sin indsats et gavekort til Kragh’s på 400 kr. Efterfølgende var der igen fælles kagespisning, og igen sponseret af Merethe Mørch. Tak for det.

Jørgen Bundgaard med sin vinderfisk.

Lady’s cup søndag d. 7. april

Lady’s cup d. 7. april blev lidt af en skuffelse, både hvad angår deltagerantal og fisk på land. Der var kun 6 deltagere, og der blev ikke landet en eneste fisk. Så kort kan det siges. Men Meretes Mørchs hjemmebag reddede dagen, da man druknede sorgen i denne lækre kage.

Gøttrup Put & Take 28. marts 2024

Påskekonkurrence i Gøttrup Put & Take, skærtorsdag d. 28. marts. Ikke mindre end 129 deltagere mødte op til søens arrangement, som hvert år afholdes i samarbejde med foreningen fiskejollen.dk. Der blev landet rigtig godt med fisk fra morgenstunden, hvorefter det som altid ebbede lidt ud efter en halv times tid. Herefter landedes der fisk mere sporadisk. Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat. Nr. 3 med en guldørred på 3,580 kg, blev Allan Kristensen. Nr. 2 med en regnbueørred på 3,960 kg, blev Bjarne Gregersen. Og vinderen med en regnbueørred på 5,620 kg, blev Kristian H. Alllan fik en grejpræmie til en værdi af kr. 500.-, Bjarne fik et gavekort til butikken ved Vesthimmerlands Put & Take, på kr. 1500.-, sponseret af søen. Og vinderen Kristian fik et grejsæt til en værdi af kr. 3.000.- sponseret af Kragh’s Fiskeriartikler. Derudover var der flere lodtrækningspræmier, som bl.a. flere fiskekort til søen og diverse fiskegrej. I den interne konkurrence i foreningen fiskejollen.dk, fik Magnus Bennike en 3. plads, Allan Kristensen en 2. plads og Bjarne Gregersen løb med 1. pladsen. De fik hhv. 20, 30 og 50 point til mesterskabet.

Kristian H. med sin suveræne vinderfisk.

Søndag d. 3. marts var første gang vi besøgte Ræhr Fiskepark ved Hanstholm. Der var mødt ikke færre end 20 medlemmer op på denne lidt grå, men stille dag. Det var da også glædeligt at ni af de fremmødte var nye medlemmer. Det var desværre ikke de helt store fangster der blev præsteret. Mellem 10 og 15 ørreder i alt, må siges ikke at være prangende. 3. største, en ørred på 1,220 kg blev landet af en af de nye, Max T. Pedersen. Næststørste som vejede 1,320 kg, blev landet af Kaj Andersen. Og vinderen med en ørred på 1,430 kg landede Tom Christensen. Han fik som præmie en fiskestang sponseret af Ræhr Fiskepark. De tre fik ligeledes hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Kaj Andersen bragte sig med de 30 point tilbage på førstepladsen i mesterskabet. Søen havde også sponseret et 3-timers fiskekort til søen. Dette blev ved lodtrækning vundet af Henrik Hylleberg. Freja Nystrup vandt, ligeledes ved lodtrækning, et fiskestang sponseret af Thy Outdoor. Efter indvejning og præmieoverrækkelse var der kage til alle i det store fællesrum ved søen. Det var igen Merete Mørch der havde været i køkkenet. Tak for det.

Tom Christensen med sin vinderfisk og præmie.

Medestedet d. 4. januar 2024

Årets første arrangement gik til Medestedet ved Arden. Det var en blæsende dag, med vindstød op til hård kuling, men heldigvis ligger disse søer godt i læ. Det gjorde at fiskeriet igen var en stor fornøjelse. Der var 9 deltagere, som til sammen fangede 8 fisk, så det var ikke det helt store eventyr. 3. største, en guldørred på 1,160 kg, fangede Hans H. Madsen. På 2. -pladsen ligeledes med en guldørred, kom Knud E. Nielsen. Den vejede 1,280 kg. Og vinderen blev Kim A. Poulsen med en guldørred på 1,530 kg. Kim fik et gavekort til Kragh’s på 400.- kr. Og de 3 fik hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Alle øvrige deltagere fik 10 point hver for at deltage. Kim har for øvrigt vundet de seneste 2 arrangementer, og er derved røget fra en 9. til en 1. -plads.  Jægeren & Lystfiskeren i Aalborg havde sponseret 2 gavekort på hver 150.- kr. Disse gik til Anita og Per Jørgensen, ved lodtrækning.

Kim A. Poulsen med sin vinderfisk.

Ny Thorup Fiskepark 11. november 2023

Lørdag d. 11. november gik turen til Ny Thorup Fiskepark. Der var 13 deltagere, der på denne råkolde dag kun præsterede at få 7 fisk på land. Der var dog en der skilte sig ud fra de andre, ved at fange 3 stk. Og ikke nok med det. For ved indvejningen viste det sig at være de 3 største. De vejede hhv. 2,390 kg, 2,520 kg og 3,020 kg. Den dygtige fanger var Kim A. Poulsen, som fik et gavekort til Kragh’s på 400.- kr. Derudover fik han 100 point til foreningsmesterskabet. Alle øvrige deltagere måtte derfor nøjes med 10 hver. Søen havde udlovet 2 stk. 5-timers fiskekort til søen. De gik ved lodtrækning til Anita Jørgensen og Knud E. Nielsen. Merete Mørch fik, ligeledes ved lodtrækning, et gavekort på 200.- kr. til Almas Aalborg.  Merete Mørch havde også denne gang været i køkkenet, og tryllet en kage frem til alles store tilfredshed. Tak for det.

En tydelig tilfreds Kim A. Poulsen med sin fine fangst.