Størfiskeri Ny Thorup 4/9/2021

Lørdag d. 4. september. på denne smukke efterårsdag gik turen til Ny Thorup for at prøve kræfter med de store stører i søen. Det gik lidt sløvt i starten, men op ad formiddagen kom der godt gang i dem. Der var 7 deltagere i fiskeriet, og der blev fanget 9 stk. i alt. Nr. 3 blev Ole Andersen med en belugastør på 25,240 kg. Nr. 2 blev Henrik Hylleberg med en hvid stør på 29,500 kg. Og vinderen med en belugastør på 31,800 kg blev Hans H. Madsen.  Alle disse 3 slog den gamle foreningsrekord. Så det må siges at være en stor succes. Hans H. Madsen fik for sin vinderfisk, som for øvrigt målte hele 1,87 m, et gavekort til Kragh’s på 300 kr.

Hans H. Madsen med den nye foreningsrekord.

Loch Nees Put & Take

Søndag d. 22. august gik turen til det vestjyske. Loch Nees var søen der igen lagde vand til vort besøg. Der var desværre kun mødt 8 deltagere op. Og de fangede tilsammen 8 ørreder. Nr. 3 blev Rasmus Larsen med en guldørred på 3,970 kg. Nr. 2 blev Ole Andersen ligeledes med en guldørred, denne vejede 4,310 kg. Og vinderen blev Søren Larsen med en regnbue på 5,050 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr.

Søren Larsen med sin vinderfisk.

Serritslev Fiskepark 3/7/2021

Lørdag d. 3. juli afviklede vi vor fødselsdagskonkurrence i Serritslev Fiskepark. Der var 16 deltagere, som tilsammen kun fangede 10 fisk. Men vi kender det jo fra tidligere år, at det ikke er de helt store mængder der hives på land når vandet er så varmt som det var i Serritslev. Til gengæld er vi altid heldige med vejret. 3. største, på 0,830 kg, blev landet af Kim A. Poulsen. Næststørste, en guldørred på 2,140 kg, fangede Henrik Hylleberg. Og største, som ligeledes var en guldørred fangede Rasmus Larsen. Den vejede 2,460 kg og indbragte ham et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Der var også præmier til først fangede fisk i hver klokketime. Torvekøbmanden i Bonderup havde sponseret 4 flasker rødvin til formålet. Disse gik til Rasmus Larsen med 2 stk., Knud E. Nielsen fik 1 stk. og 1 til Kim A. Poulsen. Vi sluttede som altid af med at fejre fødselsdagen med fællesspisning i fiskestuen. Menuen stod på mørbradgryde med pariserkartofler og salat. Og som altid smagte denne ret fra CL-Partyservice i Øster Brønderslev fantastisk.

Fra venstre Kim, Rasmus og Henrik.

Generalforsamling d. 16. juni 2021

Tirsdag d. 15. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og aflagde beretning. Her et uddrag af beretningen.

Året 2020/21 har igen været et mærkeligt år. Corona havde vi stadigvæk inde på livet, hvilket betød at vi ikke bare kunne holde de arrangementer som var planlagt. Skærtorsdagsturen i Gøttrup Put & Take måtte således flyttes til Kr. Himmelsfartsdag, og så var vi ikke en gang sikre på at det kunne afvikles, heldigvis blev forsamlingsforbuddet hævet til 75. Vi var 104. det betød ikke at vi brød nogle regler for ifølge Nordjyllands politi måtte vi være 2 x 75 når der var to arrangører, bare de var adskilt ved indvejning. Langelandsturen kunne heller ikke gennemføres da der ingen både var at få p.g.a. at grænsen til Tyskland blev åbnet, så de tyskere som ikke kunne komme til Danmark i foråret bookede bådene i efteråret, tror desværre vi får samme situation igen i år, har talt med IBI Bootsverleih. Og han troede ikke vi kunne få både da de var lejet ud på ugebasis til tyskere. Måske i oktober. Grejaften ved Kraghs blev også aflyst pga. forsamlingsforbud. Vi må håbe at når alle har fået vaccine at det bliver normalt igen. Nu hvor corona måske er ved at slippe taget i os er der kommet en ny virus, IHN som lukker både dambrug og Put & Take søer, vi ved ikke meget om den endnu og hvad det vil komme til at betyde for vore arrangementer i 21-22. Håber at der hurtigst muligt findes en god løsning, husk når I er ved en sø/å at rengøre alt jeres grej. P.g.a. af corona har vi ”kun” haft 12 ture i år, med 43 deltagende medlemmer ud af 85 incl. Sponsorer. Så positivt at vore medlemmer møder op til vore ture. Håber at jeg til næste år kun har positive ting i beretningen og alle de ”sygdomme” er væk. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Han oplyste at regnskabet til gengæld ser godt ud i år, det skyldes bl.a. at vi fik kr. 3000 for at hjælpe med oprydning i Gøttrup Put & take, og en god dag Kr. Himmelfartsdag. Desuden havde vi ikke nogle udgifter til Langelandsturen da den jo blev aflyst. Regnskabet som var behørigt revideret og godkendt, blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik over til valg til bestyrelsen. På valg var Kaj Andersen og Knud E. Nielsen. Begge blev genvalgt. Ole Andersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Klaus Madsen blev genvalgt som revisor, og Henning Ørebro blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt er der altid 3 faste indslag. Uddeling af “årets københavner”, kåring af “årets foreningsmester” og valg af “årets fisk”.

Årets ”københavner” går til et medlem som på en eller anden måde ”er kommet galt afsted”, og i den anledning får en lille påmindelse i form af en ”forgyldt” snorkel. Der var kun et emne i år. Så det blev Ole Andersen, der under størfiskeri blev lidt for ivrig efter at give modhug, hvilket resulterede i at stangen (som han i øvrigt havde lånt til formålet) knækkede.

Årets foreningsmester kåres på baggrund af det samlede pointtal opnået i det forgangne år. Her blev Rasmus Larsen vinder med 240 point, stærkt forfulgt af Knud E. Nielsen med 230 point og Søren Larsen med 200 point. Rasmus fik en pokal til ejendom for sin indsats.

Årets fisk stemmes der om ud fra den største fisk af hver art, fanget på vore ture. Her løb en regnbueørred på 5,620 kg af med sejren. Det var Tom Christensen der fik en pokal for at fange denne fine ørred i Gøttrup Put & Take

.

Gøttrup Put & Take 13. maj 2021

Den traditionelle påskekonkurrence vi normalt afholder hvert år, var i år, grundet restriktioner fra myndighederne, flyttet til kristi himmelfartsdag d. 13. maj. Der blev landet i gennemsnit ca. 1 fisk pr. deltager, men som altid var det ikke alle der fisk fisk med hjem. De der nok var mest tilfredse med resultatet var på 3. pladsen Johnny Pedersen med en ørred på 4,000 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 500 kr. Nr. 2 blev Dennis Madsen med en ørred på 5,330 kg. Han fik et gavekort på 1.500 kr. sponseret af Remington til butikken i Vesthimmerlands Put & Take. Og 1. præmien, et grejsæt til 3.000 kr. sponseret af Kragh’s gik til Tom Kristensen. Det fik han for sin vinderørred på 5,620 kg. I den interne konkurrence i fiskejollen.dk, Blev Tom Kristensen nr. 1, med 50 point, og Søren Larsen nr. 2 og 3 med 30 og 20 point. Det er i øvrigt ny foreningsrekord for P & T-ørred i fiskejollen.dk.  

Nørhå Fiskepark d. 11. april 2021

På en råkold og til tider blæsende dag drog 16 forventningsfulde lystfiskere til Thy, nærmere bestemt til Nørhå Fiskepark. De fire timer bød på både stille, blæst, sne- og haglbyger. Foruden en enkelt fisk i ny og næ. Der blev landet ca. 20 fisk, og tredje største fangede Henrik Hylleberg. En regnbueørred på 1,880 kg. På 2. pladsen kom Kim A. Poulsen ligeledes med en regnbueørred, denne vejede 1,970 kg. Og vinderen blev Leif L. Jensen med en meget smuk tigerørred på 2,360 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. De  fik desuden hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet.

En slet skjult tilfreds Leif L. Jensen med sin vinderfisk.