Lørdag d. 13. maj afholdtes Juniordag i Lundby Put and Take. Det var et sponsorat fra Sparekassen Danmark fonden Himmerland, der gjorde det muligt at afvikle arrangementet uden udgifter for de unge mennesker. Der mødte 24 unge mellem 6 og 15 år op, og de havde naturligvis voksne med. Alt i alt var der omkring 50 mennesker der hyggede med først 3 timers fiskeri, og derefter omkring grillen med pølser og sodavand. Vejret var heldigvis med os, men fiskene var ikke så samarbejdsvillige som ønskeligt. Der blev landet omkring 15 fisk. Største ørred på 2,180 kg blev landet af Mikkel Lassen fra Aars. Trods det at det ikke var nogen konkurrence, fik alle en præmie med hjem. Der blev ved lodtrækning udloddet 5 komplette stangsæt. De blev vundet af Signe Damholt, Aksel Jensen, Adam Jensen, Simon Andersen og Benjamin G. Andersen. Alle øvrige fik hver et glas Powerbait og 1 spinner. Overalt hvor vi kom frem langs bredderne af de 3 søer, mødte vi lutter gode tilkendegivelser omkring arrangementet. Der blev virkelig hygget igennem overalt, naturligvis med de unge mennesker som omdrejningspunkt. Og mange udtrykte ønske om at vi skal gentage succesen næste år. Det vil vi tage som et skulderklap og tage op til kraftig overvejelse.

Mikkel Lassen fra Aars med dagens største fisk. Forståeligt nok ser han meget tilfreds ud.