Sidste nyt

Generalforsamling d. 14. juni 2022

Tirsdag d. 14. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne:

Året 2021-22 viste sig mere positivt end de sidste par år, med corona og IHN virus.

Coronaen er jo næsten væk og IHN hører vi heller ikke så meget til i øjeblikket, så vi må håbe at vi ikke skal døje med sådanne ting i fremtiden.

Der er 88 medlemmer i fiskejollen.dk inkl. sponsorer. Vi har haft 17 ture i det forgangne år. Vi havde planlagt havture og makreltur, som alle blev aflyst pga. blæst. Vi var dog heldige at få en tur til det gule rev i maj, men det var nok også lige på et hængende hår at den blev til noget, der blæste lidt fra morgen af, men det blev dog godt i løbet af dagen. Vores Langelandstur blev også aflyst, pga. at vi ikke kunne få både derovre, da tyskerne havde booket dem i hele uger. Igen pga. af corona. Da der var lukket for dem i foråret, blev deres bookinger ændret til efteråret. Jeg har snakket med bådudlejeren og det lyder til at der ikke er problemer med både i år. Skærtorsdagskonkurrencen i Gøttrup Put & Take var vi 84 deltagere. Tak til Gøttrup Put & Take for at vi må holde dette arrangement hos dem.

Der skal også siges en stor tak til vore sponsorer og Put & Take ejere. Uden dem ville vi have det svært. Så støt dem. Vil da også lige sige at hvis der er nogen medlemmer der har en ide til en tur så kom bare med den. Vi har bl.a. andet fået et forslag om at lave en weekendtur til en put & Take sø. Det kikker vi stadigvæk på. 

I er også altid velkommen til at gå ind på vores facebookside og lægge en historie op, som dog helst skal handle om fiskeri. Eller man kunne evt. herigennem planlægge fisketure udenfor foreningsregi. Siden er lavet til kommunikation mellem alle medlemmer af gruppen. Så brug den flittigt.

Håber at se rigtig mage af jer på vore ture i det nye år.

Knæk og Bræk

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som ligeledes blev gennemgået af formanden. I korte træk var årets resultat et plus på lige godt 4.000 kr. Og vi har et indestående på over 31.000. Regnskabet som var behørigt gennemgået og godkendt af revisorerne blev også godkendt af generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Hans H. Madsen, Rasmus Larsen og Søren Larsen. Hans og Rasmus blev genvalgt. Og i stedet for søren, som ikke ønskede genvalg, blev Ole Andersen valgt.

Som suppleant til bestyrelsen valgtes Per L. Jørgensen.

Som revisor genvalgtes Pernille Lynge, og som suppleant genvalgtes Henning Ørebro.

Under eventuelt har vi hvert år 3 faste punkter. Først kåringen at årets foreningsmester, som der i år var meget spænding omkring. Det var tæt løb lige til det sidste, og det blev da også til allersidste arrangement det blev afgjort. Vinderen blev med 270 point Henrik Hylleberg, foran Rasmus Larsen med 240 point og Hans H. Madsen med 220 point. Henrik fik en pokal til ejendom for sin indsats.

Valg af årets fisk var der også spænding omkring. Der stemmes jo mellem de største af hver art, fanget på vore ture gennem året. Og der måtte ny afstemning til da 2 fisk fik hver 5 stemmer. Efter denne nye afstemning var det en guldørred på 4,310 kg der med stemmerne 8 mod 6, løb med pokalen. Den dygtige fanger var Ole Andersen.

Til årets “københavner” var der 2 emner i år. Hhv. en uheldig fisker der knækkede en stang ved – under et kraftigt modhug – at ramme sin transportvogn.  Og den anden kandidat fangede en andrik ved et arrangement i Medestedet Put & Take. Her “vandt” Merete Mørch, som var hende der fangede anden, med 8 stemmer imod 6.  Hun var ikke til stede, men vil senere få overrakt en “forgyldt” snorkel som traditionen byder.

Natfiskeri Vesthimmerlands Put & Take

Natten mellem d. 10. og 11. juni afholdtes første arrangement i det nye foreningsår, som starter 1. juni. Det var natfiskeri i Vesthimmerlands Put & Take. Der var 12 deltagere som tilsammen fangede 12 ørreder. Dog var de ikke fordelt retfærdigt med 1 fisk til hver. Sådan er det jo ofte med fiskeri. 3. største som var en regnbue på 1,560 kg, fangede Per L. Jørgensen. Næststørste blev landet af Hans H. Madsen. Den vejede 1,640 kg. Og største ørred var turleder Knud E. Nielsen så beskeden, selv at fange. Den vejede 1,730 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for sin præstation. De 3 ligger dermed selvsagt i spidsen for det nye foreningsmesterskabsår, med hhv. 20, 30 og 50 point.

Turleder og formand Knud E. Nielsen med sin vinderfisk.

Havtur Hanstholm 22/5/2022

Endelig skulle det lykkes at afvikle en havtur. Vi har godt nok været hårdt ramt af vejret de sidste mange havture. Godt nok startede det om morgenen med varsel om en bølgehøjde på op til 2,21 m, og det blæste også en del. Vi blev smidt noget rundt på skibet under udturen og den første times  fiskeri. Men skipper lovede det ville blive bedre op ad dagen. Og det holdt da også stik. Det blev meget hæderligt med sol, faldende vind og bølger der var til at fiske i. Da vejret blev bedre, kom der da også flere fisk ombord. Alle fik godt med torsk og få andre arter. Formand Knud E. Nielsen var så beskeden at fange både 2. og 3. største torsk. De vejede hhv. 4,130 og 4,120 kg. Og det skal lige bemærkes at det er renset vægt vi snakker om. Største torsk fangede Henrik Hylleberg. Den vejede 5,260 kg og indbragte ham et gavekort til Kragh’s på 300 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Knud E. fik ligeledes 50 point, nemlig 30 og 20 point.

Den meget tilfredse vinder Henrik Hylleberg.

Gøttrup P & T 14. april 2022

Den årlige konkurrence hvor offentligheden kan deltage, blev som traditionen foreskriver afholdt i Gøttrup Put & Take skærtorsdag. Der var ikke mindre end 84 stænger i sving. Der blev landet en hel del ørreder, dog ikke af den helt store slags. 3. præmien som var et gavekort på 500 kr. gik til Henrik Hylleberg for en ørred på 2,810 kg. 2. præmien som var sponseret af Gøttrup P & T, et gavekort på 1500 kr. til butikken gik til Alex Kundelskyy for en ørred på 3,160 kg. Og vinderen blev, med en ørred på 3,180 kg Danni Møller. Han fik et grejsæt til en værdi af 3000 kr. sponseret af Kragh’s Jagt- og fiskeriartikler. Danni som er medlem af foreningen fik ligeledes 50 point til foreningsmesterskabet. De 30 point for andenpladsen internt gik til Henrik Hylleberg, og 20 point for tredjepladsen internt gik til Peter Falk. Der var desuden 3 stk. gavekort til søen. Disse blev uddelt ved lodtrækning.

Den glade vinder.

Medestedet 19. marts 2022

Denne tur til Medestedet Put & Take afvikledes i det flotteste vejr. Trods det at ørrederne i det gode vejr ikke var så samarbejdsvillige fra morgenstunden, blev det da til en del op ad dagen. Den 3. største fangede Rasmus Larsen. Den vejede 1,880 kg. Nr. 2  blev Ole Andersen med en ørred på 2,140 kg. Og vinderen med en ørred på 2,170 kg blev Henrik Hylleberg. For den fik han et gavekort til Kragh’s på 300 kr.

Blokhus Fiskepark 20/2/2022

20. februar gik turen igen til Blokhus Fiskepark. Det var en kold morgen med temperatur lige omkring 0 grader. Der var da også en del is, men det meste var dog fiskbart. Der var 22 stænger i sving, trods det blev der kun landet omkring 15 ørreder. Der var 2 deltagere der skilte sig ud da det hele skulle gøres op. Og det var Rasmus Larsen der fik en 3. plads for en ørred på 2,330 kg. Derudover delte han også 1. pladsen men en ørred på 3,240 kg. Det var Søren Larsen han delte 1. pladsen med. Og han var så dygtig at han også løb med 2. pladsen med en ørred på 2,440 kg. De fik hver et gavekort til Kragh’s på 300 kr. For sin 3. plads fik Rasmus et 3-timers gavekort sponseret af søen. Og Søren fik for sin 2. plads, et 4-timers kort ligeledes sponseret af Blokhus Fiskesø. Derud over fik de hhv. 70 og 80 point til foreningsmesterskabet. Dermed røg de helt til tops i mesterskabet, og det må siges de 2 ungersvende havde en god dag.

Nørhå 23/1/2022

Søndag d. 23. januar blev årets første arrangement afviklet i Nørhå FiskePark i Thy. Vejret var meget fint og mildt, skønt det pludselig satte ind med haglvejr. Det var en flok jægere der var lidt tætte på, og det lød som når man kaster en håndfuld grus i vandet, da haglene dryssede ned om ørerne på os. Så vidt vi kunne se blev ingen ørreder ramt. Der var 16 deltagere som tilsammen landede mellem 25 og 30 ørreder, hvoraf den 3. og 2. største blev landet af Henrik Hylleberg. De vejede hhv. 2,050 og 2,100 kg. Største ørred fangede Kim A. Poulsen, den vejede 2,560 kg. For den fik han et gavekort på 300 kr. til Kragh’s. De fik begge 50 point til foreningsmesterskabet.

Kim med sin fine vinderørred.

Lørdag d. 11. december afholdtes årets sidste arrangement. Det blev flyttet fra Vesthimmerlands Put & Take til Gøttrup p.g.a. is i Vesthimmerland. Der mødte 13 medlemmer op, og der blev tilsammen landet 15 fisk. At det så var den samme mand der fangede de 9 af dem, gjorde det lidt urimeligt fordelt. Men sådan er det jo med fiskeri. 3. største blev fanget af Jimmi Jensen, en regnbueørred på 1,460 kg. 2. største, en regnbue på 1,610 kg blev landet af Hans H. Madsen og største fisk, ligeledes en regnbue, landede Bjarne Gregersen. Der stoppede vægten på 2,160 kg. Bjarne fik for sin vinderfisk et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Og Hans H. Madsen fik for sin 2.-plads et gavekort på 200 kr. sponseret af Jægeren & Lystfiskeren i Aalborg. Der var ligeledes en flaske vin til første fisk, fanget i hver klokketime. De gik til hhv. Hans H. Madsen, Bjarne Gregersen, Hans H. Madsen og Jimmi Jensen. Som kompensation for den aflyste gløgg og æbleskiver efter fiskeriet, fik alle deltagerne et mikroblink.

Medestedet Put & Take 13/11/2021

Lørdag d. 13. november var en meget grå dag hvad vejret angår. Men for de fleste af de 11 deltagere på denne tur var det en indbringende dag. Der blev landet 26 ørreder, hvilket er et godt stykke over gennemsnittet på vore P & T-ture. 3. største ørred fangede Ole Andersen, den vejede 2,580 kg. Overhalet af nr. 2, Bjarne Gregersen med en ørred på 2,600 kg. Og vinderen blev Tom Christensen med 2,630 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for denne.

Tom med sin vinderfisk.

Gøttrup Put & Take d. 10. oktober 2021

Søndag d. 10. oktober var der mødt 16 medlemmer op i Gøttrup Put & Take, for at dyste om at fange den største ørred. Der blev dog kun landet 4 stk. i alt, hvoraf de 3 blev landet af samme mand. Nr. 3 blev Rasmus Larsen med en ørred på 1,940 kg. Og både nr. 2 og nr. 1 blev Frank Nielsen med ørreder på hhv. 2,400 og 2,700 kg. Frank fik for sin indsats et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Han fik desuden 80 point til foreningsmesterskabet og Rasmus 20 point.

Frank med de 2 største af sine 3 ørreder.