Sidste nyt

Fladfisketur til Langeland d. 22. – 24. september 2023

Fredag d. 22. – søndag d. 24. september var vi igen på Langeland efter fladfisk. Der var desværre kun 10 deltagere med til dette årlige arrangement, men der blev hygget igennem med fællesspisning både fredag og lørdag aften. Fredag havde Sussi Ørebro og Karina Larsen lavet en lækker mørbradgryde til alle. Og lørdag var der som altid grillkylling med tilbehør. Hvad vejret angik var der lørdag lidt vind, dog heldigvis fra vest, og en del dønninger, hvilket til dels vanskeliggjorde fiskeriet. Det afholdt os dog ikke for at lande rimeligt med fisk. Søndag var derimod en ren fornøjelsestur i svag vind, også fra vest, og høj solskin det meste af dagen. Der blev også landet godt med flade. Fangeren med flest fisk landede 68 stk. over målet, og gennemsnittet lå vel omkring 30 pr. deltager. På 3. pladsen med en skrubbe på 0,499 kg, kom Hans H. Madsen. Nr. 2 blev Knud E. Nielsen med en rødspætte på 0,535 kg. Og vinderen med en rødspætte på 0,571 kg, blev Kaj Andersen. Han fik en bådstang sponseret af Angelcentrum Langeland som præmie. Den var han dog så gavmild at forære foreningen, til præmie en anden god gang. Han fik 50 point til foreningsmesterskabet, Knud E. Nielsen 30 og Hans H. Madsen 20 point. Det rokerede lidt rundt i toppen af mesterskabet, da Kaj med sin vinderfisk røg op på 1. pladsen. Vi havde for øvrigt i redaktørens båd en nervepirrende oplevelse. Pludselig fik Ole Andersen om lørdagen et vedvarende udløb der sagde spar to. Der blev bare ved at ryge line af spolen med konstant fart, trods en meget hårdt spændt bremse, så vi andre måtte rulle ind og prøve at sejle ”det” op. Vi fulgte efter over 100 meter, mens han fik lidt line på hjulet igen. Og det mystiske var at ”det” af og til ændrede retning, så teorien om drivtømmer og andet dødt materiale faldt til jorden. Da vi nærmede os ”det” som han prøvede at presse til overfladen, blev der pludselig slap line. Han fik hele forfanget ind i god behold, så der var ingen bristede liner. Vi måtte lige sunde os på den oplevelse, og der kom mange gode gæt på hvad ”det” mon var. Og for at gøre mysteriet endnu større skete der nøjagtig det samme om søndagen. Vi spekulerer stadig over hvad det mon var. Ingen tvivl om det var et meget levende væsen, og vi får nok aldrig dette mysterium løst. Men helt sikkert en oplevelse der vil blive siddende på nethinden længe.

Kaj Andersen med sin præmie. Der er desværre ingen billeder af vinderfisken.

Størtur til Ny Thorup Fiskepark d. 26. august 2023

3 foreningsrekorder på samme tur er noget af en sjældenhed. Ikke desto mindre var det hvad der skete på årets størtur til Ny Thorup Fiskepark d. 26. august. Der var 15 deltagere som alle fik en rigtig hyggedag. Det var en 8 timers tur, og vejret var heldigvis langt bedre end det regn- og tordenvejr de havde lovet. Foreningen var vært ved grillpølser med tilhørende øl og vand. Hans H Madsen sponserede en dessertkage og Henrik Hylleberg sponserede et lille trofæ til vinderen af konkurrencen. Der blev trods de mange timer kun fanget 6 stør og 1 karpe. Både 3. og 2. største stør blev fanget af Oliver Munkebæk. De vejede hhv. 28,200 kg og 32,000 kg. Vinderen med en stør på 35,000 kg blev Lukas B. Mathiessen. Denne vinderfisk var ny foreningsrekord for belugastør. Desuden satte Ole Andersen ny foreningsrekord for sibirisk stør med 13,700 kg. Hans H. Madsen satte rekord for spejlkarpe med en fisk på 13,300 kg. Lukas fik et gavekort til Kragh’s på 400 kr. foruden ovennævnte trofæ. Derudover 50 point til foreningsmesterskabet. Oliver fik hhv. 20 og 30 point for sin 3. og 2.-plads.

Lukas med den nye foreningsrekord for balugastør. 35,000 kg.

Tusaagaard put &n take d. 13. august 2023

Søndag d. 13. august gik turen til Tusaagaard put & take ved Karup, på opfordring fra flere medlemmer. Der var desværre kun 9 deltagere p.g.a. flere afbud, og det blev heller ikke det store indhug vi gjorde på søernes bestand af ørreder. Der var dog heller ikke andre fiskere dernede der fangede særlig meget. De 9 deltagere landede kun til sammen 2 ørreder. Den næststørste på 1,250 kg fangede Hans H. Madsen, og Tom Christensen blev vinder med en ørred på 1,720 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 400.- kr. Efter fiskeriet var der lækker banankage til alle, sponseret af Merethe Mørch. Det var et af dagens højdepunkter. Tak for det.

Tom Christensen med sin vinderfisk.

Makreltur Hanstholm 28. juli 2023

Efter flere dage med blæsende og ustadigt vejr, hvor årets havtur efter makrel så ud til at gå i vasken, blev det endelig havvejr netop den fredag vi havde booket båden. Der var desværre kun 8 medlemmer der havde meldt sig, så vi måtte ud at finde gæstefiskere for at fylde båden. De første par timer var meget træge hvad makreller angik, men da skipper så endelig gik lidt længere ud, viste det sig at være en god ide. Der røg af og til både 3, 4 og 5 fisk ombord på samme tid. Foruden makreller blev der landet en del fjæsinger, knurhaner, hornfisk, torsk, hestemakreller og en enkelt lange kom næsten ombord før den røg af igen. 3. største makrel blev landet af Bjarne Gregersen. Den vejede 0,536 kg. Nr. 2 blev Ole Andersen med en makrel på 0,642 kg. Og vinderen blev Henrik Hylleberg med en på 0,657 kg. Henrik fik et gavekort til Kragh’s på 400,- kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. De andre fik hhv. 20 og 30 point.

Henrik Hylleberg med vindermakrellen.

Fødselsdagstur til Serritslev Fiskepark d. 24. juni 2023

fiskejollen.dk’s 16 års fødselsdag afvikledes igen i Serritslev Fiskepark med efterfølgende spisning. Der var et forrygende vejr, dog med nogen blæst. På trods af blæsten hyggedes der gevaldigt omkring søerne. Ikke mindre end 20 medlemmer var mødt op, men trods de mange stænger blev det ikke til mere end 4 fisk på land. Og der var ingen fisk i nærheden af 1 kg. Så vejret fik igen skylden. 3. største fisk blev landet af Henrik Hylleberg. Det var en ørred på 0,400 kg. Næststørste landede Kim Phillipsen, en ørred på 0,430 kg. Og vinderen blev Hans H. Madsen med den største (eller fjerde mindste, om man vil), på 0,450 kg. Det var dog nok til at indbringe ham et gavekort til Kragh’s på 400 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. De andre 2 fik hhv. 20 og 30 point. Alle andre deltagere fik naturligvis hver 10 point. Under spisningen var der igen i år en del præmier der skulle uddeles. For først fangede fisk i hver klokketime var der en flaske rødvin, sponseret af Torvekøbmanden i Bonderup. Disse gik til hhv. Hans H. Madsen, Henrik Hylleberg, Kim A. Poulsen og Kim Phillipsen. Desuden var der en del lodtrækningspræmier, så rigtig mange fik noget med hjem, trods manglen på fisk.

Hans H. Madsen med sin beskedne vinderfisk.

Generalforsamling d. 13. juni 2023

Tirsdag d. 14. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne.

I denne beretning kan vi heldigvis undgå at tale om sygdom, corona og ihn-virus, da der ser ud til at være styr på det.

Der er 80 medlemmer i foreningen, næsten uændret i forhold til sidste år. Der er afholdt 17 arrangementer i det forløbne år, heraf et helt nyt, nemlig en juniordag for unge op til og med 15 år. Der deltog 26 børn/unge og alle havde forældre med. Dejligt med så stor opbakning fra de voksne. Arrangementet var sponseret af Sparekassen Danmark Fonden Himmerland, med et beløb på 9050.- kr. Alle roste arrangementet, så hvis det er muligt vil vi gentage det næste år. Der blev bl.a. uddelt 5 komplette fiskesæt til heldige deltagere, og alle andre fik også en lille præmie med hjem. Dagen sluttede med pølser og sodavand. De unge mennesker fangede ca 15 fisk, hvoraf den største vejede 2,180 kg.

Vi havde 2 P & T-ture der blev aflyst p.g.a. is på søen. Og havturen blev aflyst på grund af motorproblemer, så de måtte søge i havn igen. Langeland var igen en succes med gode fladfisk i kurven. Vi var også i Ny Thorup efter stør, og der blev fanget 13 stk. denne dag, hvoraf 7 var over 20 kg. Lady’s cup blev også afholdt, og der deltog 12 damer. Vi blev sponseret af Waterstar fiskegrej. Linda fra Waterstar var til stede, og overrakte præmien. Hun udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Dejligt når der ligefrem er en der ringer og vil give en præmie. Udover disse har der været mange andre p & T-ture, som I kan læse om på hjemmesiden. Der har været 17 deltagere i gennemsnit til vore arrangementer, hvor der altid er en masse hyggesnak og historier. Nævnes skal dog lige den offenlige skærtorsdags-konkurrencen der skilte sig ud med 102 deltagere. Tak til alle fremmødte. Det gav en god skilling til foreningskassen. Her var Kragh’s hovedsponsor med 1. præmien, og Gøttrup Put and Take med 2. præmien. Derudover lodtrækningspræmier fra begge. 43 af vore medlemmer har været repræsenteret på vore ture. Præmien til arrangementerne er hævet med 100.- kr, til nu et gavekort til Kragh’s på 400.- kr.

Der skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer og P & T-ejere. Uden deres støtte ville det have været svært. Så jeg kan kun opfordre til at støtte dem. Til sidst en stor tak til alle de aktive medlemmer der møder op, med håb om et gensyn i det kommende år. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som ligeledes blev gennemgået af formanden. I korte træk var årets resultat et plus på lige godt 8.000 kr. Og vi har et indestående på lige knap 40.000. Regnskabet som var behørigt gennemgået og godkendt af revisorerne blev også godkendt af generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Knud E. Nielsen og Kaj Andersen. De blev genvalgt. Til suppleant blev Per L. Jørgensen genvalgt. 

Klaus Madsen ønskede ikke genvalg til revisorposten, og i stedet valgtes Henning Ørebro. Som revisorsuppleant valgtes Merete Mørch.

Under eventuelt har vi 3 faste punkter. Først valgte vi årets “københavner”. Der var kun 1 emne i år, og den uheldige “vinder” var Per L. Jørgensen, der væltede sin vogn med grej halvvejs i søen i Serritslev Fiskepark. Han fik for denne dåd en “forgyldt” snorkel med tilhørende briller.

Titlen som årets foreningsmester gives ganske simpelt til den fisker der har opnået flest point til de afholdte arrangementer. Det blev i år Knud E. Nielsen der vandt med 350 point foran Rasmus Larsen der fik 310 point. Nr. 3 med 250 point blev Hans H. Madsen.  Han fik overrakt en pokal for denne titel.

Årets fisk vælges ved afstemning ud fra den største af hver art ved de afholdte arrangementer. Pokalen for denne fisk gik til Henrik Hylleberg, der fangede en regnbueørred i Gøttrup på 6,820 kg.

Natfiskeri i Vesthimmerlands Put and Take 9-10 juni 2023

Første arrangement i det nye forenings-år, som startede d. 1. juni, var natfiskeri i Vesthimmerlands Put and Take. Det var en skøn sommeraften at starte det nye år med, og natten ligeså. Der var desværre kun 10 deltagere til dette ellers så attraktive arrangement. En halv time efter start kom sø-fatter og serverede kaffe og drømmekage fra Brovst til de deltagende og 4 andre gæster ved søen. Og i løbet af natten blev grillerne tændt rundt omkring, og der blev flittigt grillet pølser. Det giver altid lidt ekstra hygge. Der blev landet 25 ørreder, hvoraf der dog kun var en over kiloet. Den var til gengæld så langt over, at der ikke var tvivl ved indvejningen. Den vejede nemlig 5,430 kg og det var Kaj Andersen der var den dygtige fanger. Han fik desuden også 3-pladsen med en ørred på 0,610 kg. For vinderfisken fik han et gavekort til Kragh’s på 400 kr. Nr. 2 med en ørred på 0,800 kg blev Bjarne Gregersen.

En tydelig tilfreds Kaj Andersen med sin vinderfisk.

Medestedet d. 14. maj 2023

Søndag d. 14. maj skulle Medestedet Put & Take ved Arden igen prøves. Det var lidt af en udfordring at få fiskene på talefod fra morgenstunden. Der var masser af fisk i søerne, men de var bestemt ikke hugvillige. Der blev landet en enkelt i ny og næ, og i alt vel omkring 10 ørreder. Der var 10 deltagere på turen, og 3. største fisk blev landet af Rasmus Larsen. Den vejede 1,980 kg. Formand og turleder Knud E. Nielsen, var så beskeden at han snuppede både 2. og 1. -pladsen. Nr. 2 med en ørred på 2,150 kg. Og vinderfisken vejede 4,060 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Derudover 80 point til foreningsmesterskabet. Og Rasmus fik 20 point.

Knud E. Nielsen med de 2 flotte vinderfisk.

Lørdag d. 13. maj afholdtes Juniordag i Lundby Put and Take. Det var et sponsorat fra Sparekassen Danmark fonden Himmerland, der gjorde det muligt at afvikle arrangementet uden udgifter for de unge mennesker. Der mødte 24 unge mellem 6 og 15 år op, og de havde naturligvis voksne med. Alt i alt var der omkring 50 mennesker der hyggede med først 3 timers fiskeri, og derefter omkring grillen med pølser og sodavand. Vejret var heldigvis med os, men fiskene var ikke så samarbejdsvillige som ønskeligt. Der blev landet omkring 15 fisk. Største ørred på 2,180 kg blev landet af Mikkel Lassen fra Aars. Trods det at det ikke var nogen konkurrence, fik alle en præmie med hjem. Der blev ved lodtrækning udloddet 5 komplette stangsæt. De blev vundet af Signe Damholt, Aksel Jensen, Adam Jensen, Simon Andersen og Benjamin G. Andersen. Alle øvrige fik hver et glas Powerbait og 1 spinner. Overalt hvor vi kom frem langs bredderne af de 3 søer, mødte vi lutter gode tilkendegivelser omkring arrangementet. Der blev virkelig hygget igennem overalt, naturligvis med de unge mennesker som omdrejningspunkt. Og mange udtrykte ønske om at vi skal gentage succesen næste år. Det vil vi tage som et skulderklap og tage op til kraftig overvejelse.

Mikkel Lassen fra Aars med dagens største fisk. Forståeligt nok ser han meget tilfreds ud.

Lady’s cup 2023

Lørdag d. 22. april optog vi igen den gamle tradition, Lady’s cup. Som titlen siger deltog der kun kvinder i konkurrencen, og der var 10 af slagsen. Det var ikke de store fangsters dag hvad antal angår. 3. pladsen blev landet af Pia Olesen. Det var en ørred på 0,940 kg. Hun fik 2 x 3-timers fiskekort til søen, sponseret af Gøttrup Put and Take. Nr. 2 blev Dorthe Olesen med en ørred på 4,590 kg. Hun fik et gavekort til Kragh’s på 500 kr. Og vinderen blev, med en ørred på 5,250 kg, Lene Sørensen. Denne krabat indbragte hende en lækker fiskestang, samt diverse endegrej, i alt til en værdi af over 1.000 kr., sponseret af Waterstar fiskegrej. Linda fra Waterstar var selv til stede og overrakte præmien, og hun udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.

Lene Sørensen med sin flotte vinderfisk.