Sidste nyt

Christianshøj Put & Take 18/3/2023

Lørdag d. 18 marts var første gang vi var i Christianshøj Put & Take, på opfordring af et par af vore medlemmer. Og det skader som regel aldrig at prøve noget nyt. Vi startede i noget diset vejr, med ligt småregn ind i mellem. Men over middag blev der høj solskin og meget lunt. Der var desværre flere af de tilmeldte der var ramt af den frygtede “mandeinfluenza” og andre var forhindrede, så vi var kun 9 deltagere. Der blev landet lidt over 20 fisk, så det må siges at være udmærket. Der var dog, som næsten altid, enkelte der ikke fangede noget. Men sådan er det jo. På 3. pladsen med en ørred på 1,670 kg, kom Hans H. Madsen. 2. pladsen gik til Søren Larsen med en ørred på 1,760 kg. Og vinderen blev Rasmus Larsen med en ørred på 2,620 kg. Rasmus fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for sin indsats.

Rasmus Larsen med sin vinderfisk.

Gunderup Fiskesø 18/2/2023

Efter 2 aflysninger på grund af is på søerne, skulle det endelig lykkedes at afvikle en tur. Den gik til Gunderup Fiskesø, som netop havde fået nye forpagtere. Der var stadig lidt efterdynninger efter stormen “Otto” som huserede dagen før. Det var ikke den helt store fiskelykke der tilsmilede de 16 fremmødte. Der blev kun landet 11 ørreder fordelt på 4 deltagere. Der var dog en enkelt som havde det helt store smil på. Det var Rasmus Larsen der løb med både 1. 2. og 3. pladsen. De vejede hhv. 2,140, 1,850 og 1,790 kg.  Han fik for sin indsats et gavekort til Kragh’s på 300 kr. foruden alle 100 point til foreningsmessterskabet. Og han avancerede dermed til 2. plads sammenlagt. Søen havde sponseret 2 gavekort på 4 timers fiskeri. De blev ved lodtrækning vundet af Kaj Andersen og Rasmus Larsen. Der var ligeledes 2 sponsorgaver fra Almas til lodtrækning.

En forståelig meget smilende Rasmus med sine 3 vinderfisk.

Blokhus Fiskepark 12/11/2022

Så gik turen igen til Blokhus Fiskepark. Det var en noget grå og blæsende dag, som dog blev lysere og mere stille som tiden gik. Der var mødt 16 medlemmer op, og der blev landet omkring 20 ørreder. Både 3. og 2. – pladsen fik Kaj Andersen med ørreder på hhv. 1,950 og 1,970 kg. Vinderen med en ørred på 2,140 kg blev Knud E. Nielsen. Han fik for den et gavekort til Kragh’s på 300 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Kaj fik ligeledes 50 point, fordelt med 20 og 30 point som nr. 3 og 2. Merete Mørch havde bagt kage, som vi sammen med en velfortjent kop kaffe nød i fiskestuen efter indvejning, mens der blev byttet lidt historier fra dagens strabadser. Fiskeparken havde sponseret 2 gavekort på hver 3 timers fiskeri. Disse blev ved lodtrækning vundet af Thrine Christensen og Ole Andersen.

En tilfreds Knud E. Nielsen med sin vinderfisk.

Hadsund Put & Take 15/10/2022

Det var første gang turen gik til Hadsund Put & Take i foreningsregi. Så det var lidt spændende at prøve en ny sø. Der var ingen tvivl om der var fisk i søen, masser af guldørreder tumlede rundt i den helt blanke overflade da vi kom.  Det skulle da også vise sig at, ud af de mellem 40 og 50 ørreder der blev landet, kun var 4 eller 5 regnbueørreder. Der blev ikke landet fisk over 1 kg, så det var noget skuffende. 3. største var der 2 af. De vejede begge 0,770 kg, og blev landet af hhv. Kim A. Poulsen og Tom Christensen. næststørste vejede 0,870 kg, og blev landet af Kaj Andersen. Og vinderen med en ørred på 0,900 kg blev Søren Larsen. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Hadsund Put & Take havde sponseret 2 gavekort på hver 3 timer til søen. De blev ved lodtrækning vundet af Søren Larsen og Hans H. Madsen.

Den glade vinder Søren Larsen med sin guldørred.

Fladfisketur Langeland 23.-25. september 2022

Endelig lykkedes det at afvikle vor tur til Langeland, efter 2 år med aflysninger p.g.a. henholdsvis covid 19 og overflod af tyske lystfiskere der bookede det hele derovre på ugebasis. Og man må sige at vi i den grad havde vejrguderne med os. Vi plejer- som det første om morgenen når vi står op derovre – at kaste blikket på flaget ved den nærliggende Dagli’Brugsen. Den har de så valgt at lukke permanent, så vi dreje hovedet mod havnen, hvor flagene overhovedet ikke bevægede sig. Og det gjorde de stort set ikke hele weekenden. Der var desværre kun 8 deltagere i år, men det påvirkede ikke den gode stemning, hverken hvad fiskeriet eller fællesspisningen angår. Der blev da også fanget rimeligt med flade, og flere af deltagerne lå på den gode side af 50 stk. Næststørste var en skrubbe på 0,700 kg. Den blev landet af Knud E. Nielsen. Og både tredjestørste og største, som var hhv. en rødspætte på 0,687 kg, og en skrubbe på 0,835 kg, blev landet af Ole Andersen. Han fik for sin indsats et lækkert fiskehjul sponseret af den lokale grejhandler Angelcentrum Langeland. Derudover fik han 70 point til foreningsmesterskabet, og Knud E. fik 30 point. Nu håber vi så bare der ikke kommer noget på tværs af arrangementet næste år.

Den glade vinder Ole Andersen med sin flotte skrubbe.

P & T Maraton d. 10. september 2022

Lørdag d. 10. september afprøvede vi et nyt tiltag i foreningen, nemlig maratonfiskeri i P & T – søer. Konkurrencen var fordelt på 3 søer, nemlig Lundby Put and Take, Vesthimmerlands Put and Take og Gøttrup Put and Take. Der var 9 deltagere som tilsammen blot fangede ca. 20 fisk på de 12 timer som konkurrencen strakte sig over. Og det var heller de helt store fisk der blev landet.  3. pladsen var en guldørred på bare 0,940 kg. Det var Hans H. Madsen der landede den. 2. pladsen var ligeledes en guldørred som Rasmus Larsen fangede. Den vejede 1,060 kg. Og. 1. pladsen med en guldørred på 1,800 kg, gik til Kim A. Poulsen. Der var præmier til alle 3. Nemlig et gavekort på 100 kr. sponseret af Jægeren & Lystfiskeren til nr. 3, et gavekort på 200 kr. sponseret af Jægeren & Lystfiskeren til nr. 2 og et gavekort til Kragh’s på 300 kr. til 1. pladsen. Det er altid godt at have en god undskyldning for dårligt fiskeri, som regel er det vejret. Denne gang gav vi fuldmånen skylden. Der var nemlig næsten helt stille vejr, med en trykkende varme. Det er som regel ikke befordrende for godt fiskeri i P og T- søerne, selvom der var masser af aktivitet og rigeligt med fisk i søerne.

Kim med sin vinderfisk.

Ny Thorup Fiskepark 28. august 2022

Søndag d. 28. august var, kun få km fra Ny Thorup Fiskepark, hærget af skybrud og tordenvejr, mens vi ved den smukke stør-sø hele dagen gik rundt i t-shirt og svedte. Det var virkelig en skøn dag vi havde valgt at afvikle årets tur derop på jagt efter de benede kæmper. Og der var da også godt gang i dem over det meste af søen. Der blev jævnligt landet fisk fordelt på næsten alle 10 deltagere. Der blev i alt fanget 13 stør, hvoraf de 7 var over 20 kg, og 1 enkelt karpe. Der var 2 der måtte dele 3. pladsen, nemlig Per L. Jørgensen og Hans H. Madsen. De fangede sandsynligvis den samme belugastør som vejede 25,200 kg. På 2. pladsen med en belugastør på 28,200 kg kom Henrik Hylleberg. Og vinderen ligeledes med en beluga, men på 32,600 kg kom Kim A. Poulsen. Det var desuden ny foreningsrekord. Han fik for det et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Midtvejs i konkurrencen blev der grillet pølser og hygget gevaldigt, over en lille fiskehistorie. Alt i alt en rigtig hyggelig dag.

En meget tilfreds Kim A. Poulsen med den flotte vinderfisk.

Nørreris Put & Take 14/8/2022

Denne varme sommerdag var der mødt 13 medlemmer op i Nørreris. Allerede ved start var alle vist enige om det ville blive en dag med få fisk på land. Det var meget lummervarmt, med mange guldørreder i overfladen. Det lykkedes da også kun at narre 7 ørreder til hug. Alle af guld. 3. største på 1,040 kg fangede Tom Christensen. der var 2 ørreder der med 1,080 kg delte 2. pladsen. Og på 1. pladsen med en ørred på 1,100 kg kom Knud E. Nielsen. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for sin bedrift.

 

Knud E. Nielsen med sin vinderfisk.

Makreltur Hanstholm 12/8/2022

Så var det atter makrellerne ud for Hanstholm der var i farezonen. Vi var 12 mand ombord på “Nordsøen” da den en meget smuk fredag aften satte til søs. Alle fangede rigtig mange makreller, dog var der ikke så mange store imellem. 3. største fangede Knud E. Nielsen. Den vejede 0,450 kg. På både 2. og 1. pladsen kom Hans H. Madsen, med makreller på hhv. 0,512 og 0,598 kg. Som det fremgår var det ikke de store makrellers aften. Hans fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Derudover 80 point til mesterskabet, og Knud E. fik 20 point.

Hans H. Madsen med sin 1. og 2. plads.

Serritslev Fiskepark 3. juli 2022

fiskejollen.dk’s 15 års fødselsdag afvikledes  i Serritslev Fiskepark med efterfølgende spisning. Der var et forrygende vejr, hvilket gjorde at der hyggedes gevaldigt omkring søerne. Ikke mindre end 25 medlemmer var mødt op, men trods 28 stænger i brug blev det ikke til mere end omkring 20 fisk på land. Så det gav vi vejret skylden for. 2. og 3. største fisk der blev landet var 2 fine sunshine bass, som desværre ikke var med i konkurrencen. Derfor blev det på 3. pladsen en ørred på 1,590 kg, fanget af Henning Ørebro. På 2. pladsen en ørred på 1,690 kg, fanget af Emil Tejls. Og vinderen med en ørred på 1,830 kg blev Rasmus Larsen. Den største af de to sunshine bass på, 1,720 kg fanget af Emil Tejls er imidlertid foreningsrekord, da det er første gang vi har landet disse fisk på vore ture. Rasmus fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Derudover var der spurtpræmier til første landede fisk i hver klokketime. Disse var sponseret af Torvekøbmanden i Bonderup. De gik til hhv. Allan Aae, Rasmus Larsen og 2 til Henning Ørebro. Desuden havde søen sponseret 2 stk. 4-timers kort til søen. Og for det ikke skal være løgn var der også 8 andre lodtrækningspræmier. Så selvom ikke alle fisk med hjem, var der store chancer for at få andet med. Og ikke at forglemme det forrygende måltid varme mad som også var med i prisen. Ingen tvivl om at alle havde en rigtig god dag.

En tydelig glad Rasmus Larsen med sin vinderfisk.