Blokhus Fiskepark 12/11/2022

Så gik turen igen til Blokhus Fiskepark. Det var en noget grå og blæsende dag, som dog blev lysere og mere stille som tiden gik. Der var mødt 16 medlemmer op, og der blev landet omkring 20 ørreder. Både 3. og 2. – pladsen fik Kaj Andersen med ørreder på hhv. 1,950 og 1,970 kg. Vinderen med en ørred på 2,140 kg blev Knud E. Nielsen. Han fik for den et gavekort til Kragh’s på 300 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Kaj fik ligeledes 50 point, fordelt med 20 og 30 point som nr. 3 og 2. Merete Mørch havde bagt kage, som vi sammen med en velfortjent kop kaffe nød i fiskestuen efter indvejning, mens der blev byttet lidt historier fra dagens strabadser. Fiskeparken havde sponseret 2 gavekort på hver 3 timers fiskeri. Disse blev ved lodtrækning vundet af Thrine Christensen og Ole Andersen.

En tilfreds Knud E. Nielsen med sin vinderfisk.

Hadsund Put & Take 15/10/2022

Det var første gang turen gik til Hadsund Put & Take i foreningsregi. Så det var lidt spændende at prøve en ny sø. Der var ingen tvivl om der var fisk i søen, masser af guldørreder tumlede rundt i den helt blanke overflade da vi kom.  Det skulle da også vise sig at, ud af de mellem 40 og 50 ørreder der blev landet, kun var 4 eller 5 regnbueørreder. Der blev ikke landet fisk over 1 kg, så det var noget skuffende. 3. største var der 2 af. De vejede begge 0,770 kg, og blev landet af hhv. Kim A. Poulsen og Tom Christensen. næststørste vejede 0,870 kg, og blev landet af Kaj Andersen. Og vinderen med en ørred på 0,900 kg blev Søren Larsen. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Hadsund Put & Take havde sponseret 2 gavekort på hver 3 timer til søen. De blev ved lodtrækning vundet af Søren Larsen og Hans H. Madsen.

Den glade vinder Søren Larsen med sin guldørred.

Fladfisketur Langeland 23.-25. september 2022

Endelig lykkedes det at afvikle vor tur til Langeland, efter 2 år med aflysninger p.g.a. henholdsvis covid 19 og overflod af tyske lystfiskere der bookede det hele derovre på ugebasis. Og man må sige at vi i den grad havde vejrguderne med os. Vi plejer- som det første om morgenen når vi står op derovre – at kaste blikket på flaget ved den nærliggende Dagli’Brugsen. Den har de så valgt at lukke permanent, så vi dreje hovedet mod havnen, hvor flagene overhovedet ikke bevægede sig. Og det gjorde de stort set ikke hele weekenden. Der var desværre kun 8 deltagere i år, men det påvirkede ikke den gode stemning, hverken hvad fiskeriet eller fællesspisningen angår. Der blev da også fanget rimeligt med flade, og flere af deltagerne lå på den gode side af 50 stk. Næststørste var en skrubbe på 0,700 kg. Den blev landet af Knud E. Nielsen. Og både tredjestørste og største, som var hhv. en rødspætte på 0,687 kg, og en skrubbe på 0,835 kg, blev landet af Ole Andersen. Han fik for sin indsats et lækkert fiskehjul sponseret af den lokale grejhandler Angelcentrum Langeland. Derudover fik han 70 point til foreningsmesterskabet, og Knud E. fik 30 point. Nu håber vi så bare der ikke kommer noget på tværs af arrangementet næste år.

Den glade vinder Ole Andersen med sin flotte skrubbe.

P & T Maraton d. 10. september 2022

Lørdag d. 10. september afprøvede vi et nyt tiltag i foreningen, nemlig maratonfiskeri i P & T – søer. Konkurrencen var fordelt på 3 søer, nemlig Lundby Put and Take, Vesthimmerlands Put and Take og Gøttrup Put and Take. Der var 9 deltagere som tilsammen blot fangede ca. 20 fisk på de 12 timer som konkurrencen strakte sig over. Og det var heller de helt store fisk der blev landet.  3. pladsen var en guldørred på bare 0,940 kg. Det var Hans H. Madsen der landede den. 2. pladsen var ligeledes en guldørred som Rasmus Larsen fangede. Den vejede 1,060 kg. Og. 1. pladsen med en guldørred på 1,800 kg, gik til Kim A. Poulsen. Der var præmier til alle 3. Nemlig et gavekort på 100 kr. sponseret af Jægeren & Lystfiskeren til nr. 3, et gavekort på 200 kr. sponseret af Jægeren & Lystfiskeren til nr. 2 og et gavekort til Kragh’s på 300 kr. til 1. pladsen. Det er altid godt at have en god undskyldning for dårligt fiskeri, som regel er det vejret. Denne gang gav vi fuldmånen skylden. Der var nemlig næsten helt stille vejr, med en trykkende varme. Det er som regel ikke befordrende for godt fiskeri i P og T- søerne, selvom der var masser af aktivitet og rigeligt med fisk i søerne.

Kim med sin vinderfisk.

Ny Thorup Fiskepark 28. august 2022

Søndag d. 28. august var, kun få km fra Ny Thorup Fiskepark, hærget af skybrud og tordenvejr, mens vi ved den smukke stør-sø hele dagen gik rundt i t-shirt og svedte. Det var virkelig en skøn dag vi havde valgt at afvikle årets tur derop på jagt efter de benede kæmper. Og der var da også godt gang i dem over det meste af søen. Der blev jævnligt landet fisk fordelt på næsten alle 10 deltagere. Der blev i alt fanget 13 stør, hvoraf de 7 var over 20 kg, og 1 enkelt karpe. Der var 2 der måtte dele 3. pladsen, nemlig Per L. Jørgensen og Hans H. Madsen. De fangede sandsynligvis den samme belugastør som vejede 25,200 kg. På 2. pladsen med en belugastør på 28,200 kg kom Henrik Hylleberg. Og vinderen ligeledes med en beluga, men på 32,600 kg kom Kim A. Poulsen. Det var desuden ny foreningsrekord. Han fik for det et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Midtvejs i konkurrencen blev der grillet pølser og hygget gevaldigt, over en lille fiskehistorie. Alt i alt en rigtig hyggelig dag.

En meget tilfreds Kim A. Poulsen med den flotte vinderfisk.

Nørreris Put & Take 14/8/2022

Denne varme sommerdag var der mødt 13 medlemmer op i Nørreris. Allerede ved start var alle vist enige om det ville blive en dag med få fisk på land. Det var meget lummervarmt, med mange guldørreder i overfladen. Det lykkedes da også kun at narre 7 ørreder til hug. Alle af guld. 3. største på 1,040 kg fangede Tom Christensen. der var 2 ørreder der med 1,080 kg delte 2. pladsen. Og på 1. pladsen med en ørred på 1,100 kg kom Knud E. Nielsen. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for sin bedrift.

 

Knud E. Nielsen med sin vinderfisk.

Makreltur Hanstholm 12/8/2022

Så var det atter makrellerne ud for Hanstholm der var i farezonen. Vi var 12 mand ombord på “Nordsøen” da den en meget smuk fredag aften satte til søs. Alle fangede rigtig mange makreller, dog var der ikke så mange store imellem. 3. største fangede Knud E. Nielsen. Den vejede 0,450 kg. På både 2. og 1. pladsen kom Hans H. Madsen, med makreller på hhv. 0,512 og 0,598 kg. Som det fremgår var det ikke de store makrellers aften. Hans fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Derudover 80 point til mesterskabet, og Knud E. fik 20 point.

Hans H. Madsen med sin 1. og 2. plads.

Serritslev Fiskepark 3. juli 2022

fiskejollen.dk’s 15 års fødselsdag afvikledes  i Serritslev Fiskepark med efterfølgende spisning. Der var et forrygende vejr, hvilket gjorde at der hyggedes gevaldigt omkring søerne. Ikke mindre end 25 medlemmer var mødt op, men trods 28 stænger i brug blev det ikke til mere end omkring 20 fisk på land. Så det gav vi vejret skylden for. 2. og 3. største fisk der blev landet var 2 fine sunshine bass, som desværre ikke var med i konkurrencen. Derfor blev det på 3. pladsen en ørred på 1,590 kg, fanget af Henning Ørebro. På 2. pladsen en ørred på 1,690 kg, fanget af Emil Tejls. Og vinderen med en ørred på 1,830 kg blev Rasmus Larsen. Den største af de to sunshine bass på, 1,720 kg fanget af Emil Tejls er imidlertid foreningsrekord, da det er første gang vi har landet disse fisk på vore ture. Rasmus fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Derudover var der spurtpræmier til første landede fisk i hver klokketime. Disse var sponseret af Torvekøbmanden i Bonderup. De gik til hhv. Allan Aae, Rasmus Larsen og 2 til Henning Ørebro. Desuden havde søen sponseret 2 stk. 4-timers kort til søen. Og for det ikke skal være løgn var der også 8 andre lodtrækningspræmier. Så selvom ikke alle fisk med hjem, var der store chancer for at få andet med. Og ikke at forglemme det forrygende måltid varme mad som også var med i prisen. Ingen tvivl om at alle havde en rigtig god dag.

En tydelig glad Rasmus Larsen med sin vinderfisk.

Generalforsamling d. 14. juni 2022

Tirsdag d. 14. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne:

Året 2021-22 viste sig mere positivt end de sidste par år, med corona og IHN virus.

Coronaen er jo næsten væk og IHN hører vi heller ikke så meget til i øjeblikket, så vi må håbe at vi ikke skal døje med sådanne ting i fremtiden.

Der er 88 medlemmer i fiskejollen.dk inkl. sponsorer. Vi har haft 17 ture i det forgangne år. Vi havde planlagt havture og makreltur, som alle blev aflyst pga. blæst. Vi var dog heldige at få en tur til det gule rev i maj, men det var nok også lige på et hængende hår at den blev til noget, der blæste lidt fra morgen af, men det blev dog godt i løbet af dagen. Vores Langelandstur blev også aflyst, pga. at vi ikke kunne få både derovre, da tyskerne havde booket dem i hele uger. Igen pga. af corona. Da der var lukket for dem i foråret, blev deres bookinger ændret til efteråret. Jeg har snakket med bådudlejeren og det lyder til at der ikke er problemer med både i år. Skærtorsdagskonkurrencen i Gøttrup Put & Take var vi 84 deltagere. Tak til Gøttrup Put & Take for at vi må holde dette arrangement hos dem.

Der skal også siges en stor tak til vore sponsorer og Put & Take ejere. Uden dem ville vi have det svært. Så støt dem. Vil da også lige sige at hvis der er nogen medlemmer der har en ide til en tur så kom bare med den. Vi har bl.a. andet fået et forslag om at lave en weekendtur til en put & Take sø. Det kikker vi stadigvæk på. 

I er også altid velkommen til at gå ind på vores facebookside og lægge en historie op, som dog helst skal handle om fiskeri. Eller man kunne evt. herigennem planlægge fisketure udenfor foreningsregi. Siden er lavet til kommunikation mellem alle medlemmer af gruppen. Så brug den flittigt.

Håber at se rigtig mage af jer på vore ture i det nye år.

Knæk og Bræk

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som ligeledes blev gennemgået af formanden. I korte træk var årets resultat et plus på lige godt 4.000 kr. Og vi har et indestående på over 31.000. Regnskabet som var behørigt gennemgået og godkendt af revisorerne blev også godkendt af generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Hans H. Madsen, Rasmus Larsen og Søren Larsen. Hans og Rasmus blev genvalgt. Og i stedet for søren, som ikke ønskede genvalg, blev Ole Andersen valgt.

Som suppleant til bestyrelsen valgtes Per L. Jørgensen.

Som revisor genvalgtes Pernille Lynge, og som suppleant genvalgtes Henning Ørebro.

Under eventuelt har vi hvert år 3 faste punkter. Først kåringen at årets foreningsmester, som der i år var meget spænding omkring. Det var tæt løb lige til det sidste, og det blev da også til allersidste arrangement det blev afgjort. Vinderen blev med 270 point Henrik Hylleberg, foran Rasmus Larsen med 240 point og Hans H. Madsen med 220 point. Henrik fik en pokal til ejendom for sin indsats.

Valg af årets fisk var der også spænding omkring. Der stemmes jo mellem de største af hver art, fanget på vore ture gennem året. Og der måtte ny afstemning til da 2 fisk fik hver 5 stemmer. Efter denne nye afstemning var det en guldørred på 4,310 kg der med stemmerne 8 mod 6, løb med pokalen. Den dygtige fanger var Ole Andersen.

Til årets “københavner” var der 2 emner i år. Hhv. en uheldig fisker der knækkede en stang ved – under et kraftigt modhug – at ramme sin transportvogn.  Og den anden kandidat fangede en andrik ved et arrangement i Medestedet Put & Take. Her “vandt” Merete Mørch, som var hende der fangede anden, med 8 stemmer imod 6.  Hun var ikke til stede, men vil senere få overrakt en “forgyldt” snorkel som traditionen byder.

Natfiskeri Vesthimmerlands Put & Take

Natten mellem d. 10. og 11. juni afholdtes første arrangement i det nye foreningsår, som starter 1. juni. Det var natfiskeri i Vesthimmerlands Put & Take. Der var 12 deltagere som tilsammen fangede 12 ørreder. Dog var de ikke fordelt retfærdigt med 1 fisk til hver. Sådan er det jo ofte med fiskeri. 3. største som var en regnbue på 1,560 kg, fangede Per L. Jørgensen. Næststørste blev landet af Hans H. Madsen. Den vejede 1,640 kg. Og største ørred var turleder Knud E. Nielsen så beskeden, selv at fange. Den vejede 1,730 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. for sin præstation. De 3 ligger dermed selvsagt i spidsen for det nye foreningsmesterskabsår, med hhv. 20, 30 og 50 point.

Turleder og formand Knud E. Nielsen med sin vinderfisk.