Generalforsamling d. 16. juni 2021

Tirsdag d. 15. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og aflagde beretning. Her et uddrag af beretningen.

Året 2020/21 har igen været et mærkeligt år. Corona havde vi stadigvæk inde på livet, hvilket betød at vi ikke bare kunne holde de arrangementer som var planlagt. Skærtorsdagsturen i Gøttrup Put & Take måtte således flyttes til Kr. Himmelsfartsdag, og så var vi ikke en gang sikre på at det kunne afvikles, heldigvis blev forsamlingsforbuddet hævet til 75. Vi var 104. det betød ikke at vi brød nogle regler for ifølge Nordjyllands politi måtte vi være 2 x 75 når der var to arrangører, bare de var adskilt ved indvejning. Langelandsturen kunne heller ikke gennemføres da der ingen både var at få p.g.a. at grænsen til Tyskland blev åbnet, så de tyskere som ikke kunne komme til Danmark i foråret bookede bådene i efteråret, tror desværre vi får samme situation igen i år, har talt med IBI Bootsverleih. Og han troede ikke vi kunne få både da de var lejet ud på ugebasis til tyskere. Måske i oktober. Grejaften ved Kraghs blev også aflyst pga. forsamlingsforbud. Vi må håbe at når alle har fået vaccine at det bliver normalt igen. Nu hvor corona måske er ved at slippe taget i os er der kommet en ny virus, IHN som lukker både dambrug og Put & Take søer, vi ved ikke meget om den endnu og hvad det vil komme til at betyde for vore arrangementer i 21-22. Håber at der hurtigst muligt findes en god løsning, husk når I er ved en sø/å at rengøre alt jeres grej. P.g.a. af corona har vi ”kun” haft 12 ture i år, med 43 deltagende medlemmer ud af 85 incl. Sponsorer. Så positivt at vore medlemmer møder op til vore ture. Håber at jeg til næste år kun har positive ting i beretningen og alle de ”sygdomme” er væk. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Han oplyste at regnskabet til gengæld ser godt ud i år, det skyldes bl.a. at vi fik kr. 3000 for at hjælpe med oprydning i Gøttrup Put & take, og en god dag Kr. Himmelfartsdag. Desuden havde vi ikke nogle udgifter til Langelandsturen da den jo blev aflyst. Regnskabet som var behørigt revideret og godkendt, blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik over til valg til bestyrelsen. På valg var Kaj Andersen og Knud E. Nielsen. Begge blev genvalgt. Ole Andersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Klaus Madsen blev genvalgt som revisor, og Henning Ørebro blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt er der altid 3 faste indslag. Uddeling af “årets københavner”, kåring af “årets foreningsmester” og valg af “årets fisk”.

Årets ”københavner” går til et medlem som på en eller anden måde ”er kommet galt afsted”, og i den anledning får en lille påmindelse i form af en ”forgyldt” snorkel. Der var kun et emne i år. Så det blev Ole Andersen, der under størfiskeri blev lidt for ivrig efter at give modhug, hvilket resulterede i at stangen (som han i øvrigt havde lånt til formålet) knækkede.

Årets foreningsmester kåres på baggrund af det samlede pointtal opnået i det forgangne år. Her blev Rasmus Larsen vinder med 240 point, stærkt forfulgt af Knud E. Nielsen med 230 point og Søren Larsen med 200 point. Rasmus fik en pokal til ejendom for sin indsats.

Årets fisk stemmes der om ud fra den største fisk af hver art, fanget på vore ture. Her løb en regnbueørred på 5,620 kg af med sejren. Det var Tom Christensen der fik en pokal for at fange denne fine ørred i Gøttrup Put & Take

.