Endelig måtte vi samles igen udendørs

Endelig måtte vi samles igen udendørs, efter nogle måneders nedlukning for arrangementer. Og første tur gik til Gøttrup Put & Take. Der var mødt 21 forventningsfulde medlemmer op på denne dag der startede med høj sol, men hurtigt gled skyerne for, og det blev blæsende og koldt. Der var 12 ørreder til indvejning, hvoraf den 3. største fanget af Hans H. Madsen vejede 2,440 kg. Nr. 2 blev Kim A. Poulsen med en ørred på 3,550 kg og vinderen med en ørred på 4,040 kg blev Emil Tejls. Den glade unge mand fik et gavekort på 300 kr. til Kragh’s. De 3 fik også henholdsvis 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet.

Den glade vinder Emil Tejls med sin flotte fisk.

Årets sidste arrangement

Årets sidste arrangement d. 5. december, var sædvanen tro, juleafslutning i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Det var en grå og småkold dag med lidt vand fra oven ind imellem. Der blev kun landet en halv snes ørreder, men ikke mindre end 7 af disse vejede over 4 kg. Så det må siges at være meget godt, hvad størrelse angår. 3. største på 5,000 kg rent, fangede Rasmus Larsen. Næststørste blev landet af Bjarne Gregersen, det var en ørred på 5,220 kg. Og vinderen med en ørred på 5,600 kg blev Rasmus Larsen. Han slog dermed den gamle foreningsrekord med 60 gram. Rasmus fik udover et gavekort til Kragh’s på 300 kr., 70 point til foreningsmesterskabet. Bjarne fik 30 point for sin andenplads. Himmerlands Fiskepark havde sponseret 2 gavekort på hhv. 2 og 4 timer. De blev trukket ud på et online-lykkehjul, og gik til Tonny Mikkelsen, 2 timer og Thrine Christensen, 4 tim. Normalt slutter vi af med gløgg og æbleskiver denne dag, men for at udvise samfundssind og omgås hinanden med afstand, havde vi valgt at aflyse dette i år. så formand Knud E. Nielsen måtte under åben himmel ønske alle en god jul og et godt nytår.

Rasmus Larsen med sin flotte vinderørred.

Fladfiskene der blev til ørreder

Søndag d. 25. oktober skulle have været i fladfiskenes tegn, men p.g.a. manglende tilslutning og ingen børsteorm at opdrive, blev den konverteret til en P & T-tur til Vesthimmerlands Put & Take. Der blev straks en bedre tilslutning med 11 deltagere. Det blev dog kun til 8 fisk i alt. 3. største fangede Knud E. Nielsen, en ørred på 1,340 kg. Nr. 2 blev Rasmus Larsen med en ørred på 2,140 kg. Og vinderen blev Søren Larsen med en ørred på 2,610 kg. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. De 3 fik desuden hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Efter fiskeriet blev vi inviteret ind i deres showroom, til en tiltrængt kop kaffe og en præsentation af det store udvalg af lækkert tøj til jagt og fiskeri.

Søren Larsen med sin vinderfisk.

Søndag d. 4. oktober

Søndag d. 4. oktober 2020 startede vores tur til Nørreris Put & Take, som en gentagelse af den seneste noget skuffende tur. Der skete kun lidt for enden af de 16 stænger. Men ind imellem kom der dog fisk på land, skønt det kun blev til 4 stk. i alt. 3. største fangede Henrik Hylleberg. Det var en regnbueørred på 1,010 kg. Nr. 2 blev Rasmus Larsen ligeledes med en regnbueørred på 1,060 kg. Og Henrik var så beskeden også lige at nuppe 1. pladsen med en regnbueørred på 1,250 kg. Han fik for den et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Desuden 70 point til foreningsmesterskabet for både 1. og 3. pladsen. Og Rasmus fik 30 for sin 2. plads.

Henrik Hylleberg med sin vinderørred.

Lørdag d. 19. september

Lørdag d. 19. september gik turen til Loch Nees i vestjylland. Der var mødt 14 medlemmer op med store forventninger. Alle 14 måtte dog vende hjem uden de blev indfriet. Det lykkedes nemlig ikke at lande en eneste fisk, trods det der var masser af dem i søerne. Udover os var der omkring 30 andre lystfiskere, og vi så kun 2 ørreder blive landet. Så vi var enige om det ikke var fiskejollen.dk’s manglende evner der var skyld i det, men andre faktorer som vi ikke er herrer over. Loch Nees havde dog udloddet 2 x 4 stk. billetter til fodboldgolf. Disse blev vundet af Søren Larsen og Henrik Hylleberg. Desuden en flaske rødvin som Kaj Andersen vandt. Udover en, trods alt hyggelig dag, kunne alle deltagere vende hjem med 10 point til foreningsmesterskabet.

Der er desværre ingen billede af vinderfisken denne gang.

Søndag d. 23.august

Søndag d. 23.august var det tid til størfiskeri igen. Også denne gang i Ny Thorup. Der blev kun landet 4 stk. af de 6 fremmødte, og nr. 3 blev Rasmus Larsen men en diamantstør på 8,600 kg. Nr. 2 blev Knud E. Nielsen med en Beluga på 17,900 kg. Og vinderen blev Ole Andersen, ligeledes med en Beluga, på 23,500 kg. Han fik overrakt et gavekort til Kragh’s på 300 kr. af turleder Søren Larsen. De 3 fik ligeledes hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet. Vinderfisken var forøvrigt en tangering af foreningsrekorden.

En stolt Ole Andersen med sin vinderfisk.

Lørdag d. 8. august

Lørdag d. 8. august gik turen til Medestedet Put & Take. Det var en af de dage hvor fiskene var meget livllige i overfladen, men ikke havde lyst til at bide på krogen. Der blev kun landet 3 ørreder på 12 stænger. 3. største fangede Kim Philipsen. Den vejede 0,860 kg. Næststørste på 1,200 kg landede Ole Andersen. Og største på 1,690 kg gik til Knud E. Nielsen. Han fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Medestedet havde sponseret 2 gavekort på 6 timers fiskeri. Disse blev vundet af Sussi Ørebro og Ole Andersen.

Knud E. Nielsen med vinderfisken.

Fredag d. 31. juli

Fredag d. 31. juli stod vi ud fra Thorup Strand i håb om at fylde kurvene med makreller. Det lykkedes dog også delvist, da alle fik makreller, vel omkring 25 stk. i snit. Det var noget specielt at blive trukket ud af den kraftige stålwire fra spilhuset. Der var et fantastisk vejr, og rigtig mange turister stod klar med diverse kameraer for at få en video af os, Eller skibet. De fik da også noget for pengene, for da vi skulle over den sidste revle før der var frit vand under kølen, stod skibet pludselig på grund. Den garvede skipper havde dog styr på tingene, og arbejdede os flot ved hjælp af godt “skruearbejde”. Da vi skulle ind igen skete det samme, men denne gang skulle der noget mere arbejde til med skruen og gashåndtaget. Men ind kom vi da igen under stor bevågenhed af turister. Det var ret spændende at prøve det også. Nå men 3. og 2. største makrel på hhv. 0,565 og 0,573 landede Knud E. Nielsen. Og største makrel på 0,610 kg landede Hans H. Madsen. Han fik for sin indsats et gavekort til Kragh’s på 300 kr. De fik endvidere hver 50 point til foreningsmesterskabet.

Hans H. Madsen med dagens største makrel.

Søndag d. 28. juni

Søndag d. 28. juni afholdtes vores 13 års fødselsdag i Serritslev Fiskepark. Der var 22 deltagende som tilsammen fangede omkring 15 ørreder. Ikke den store høst, hvilket vi igen gav vejret skylden for. Det var lidt trykkende og vandet var nok ved at blive for varmt til at de mange ørreder gad bevæge sig efter de mange tilbud vi smed ud til dem. Der var dog særligt 3 deltagere der gik glade der fra. Efter en lækker menu fra CL-Partyservice blev der uddelt præmier for de største 3 ørreder. 3. største fangede Michael H. Larsen, en regnbueørred på 2,480 kg. Han fik 3 Akkoiblink skænket af Fish Collector. Nr. 2 blev Bjarne Gregersen med en regnbueørred på 3,060 kg. Han fik et gavekort på 350 kr. sponseret af Jægeren & Lystfiskeren i Aalborg. Og vinderen med en meget flot tigerørred på 3,340 kg blev Danni Møller. Han fik en lækker spinnestang sponseret af Fish Collector. Der var spurtpræmier for første fisk i hver klokketime. De 2 første gik til Bjarne Gregersen, nr. 3 til Malthe Kvistgaard og i 4. time blev der ikke fanget noget. Derudover var der 3 fiskekort til søen sponseret af fiskeparken. Disse vandt Brian Frandsen, Helle L. Olesen og Emil Tejls. Og flere lodtrækningspræmier fra Migatronic, Fish Collector og købmanden i Bonderup.

En glad Danni Møller med den smukke tigerørred.

Tirsdag d. 16. juni

Tirsdag d. 16. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og aflagde beretning. Han oplyste at der pr. 31. maj var 90 medlemmer. Der var planlagt 17 arrangementer det forgangne år, men risikoen for Coronasmitte gjorde at vi måtte aflyse de 6 p.g.a. forsamlingsforbud. Deriblandt var desværre også den store påskekonkurrence i Gøttrup Fiskepark, som ellers plejer at give et godt tilskud til foreningen. Først d. 12 juni kom vi i gang igen med natfiskekonkurrencen i Vesthimmerlands Put & Take. Han kom en del ind på de enkelte arrangementer der var afviklet, og til slut i beretningen takkede formanden som altid vore sponsorer og samarbejdspartnere for den store opbakning, og opfordrede naturligvis også medlemmerne til at støtte vore sponsorer. Det kommer alle til gode i den sidste ende. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Derefter var der fremlæggelse af regnskab. Det var ikke helt så godt et resultat som ønsket, på grund af manglende indtægter fra forskellige arrengementer, ikke mindst fra den aflyste påskekonkurrencen i Gøttrup Fiskepark, som er vor største indtægt ved arrangementer. Langelandsturen gav også et minus på bundlinjen, ligesom en havtur også gav underskud. Der skulle dog være taget forbehold for at det ikke sker igen med forskellige tiltag. Regnskabet som var behørigt revideret og godkendt, blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik over til valg til bestyrelsen. På valg var Søren Larsen, Rasmus Larsen og Hans H. Madsen. Alle 3 blev genvalgt. Ole Andersen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Pernille Lynge blev genvalgt som revisor, og Henning Ørebro blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventurelt er der altid 3 faste indslag. Uddeling af “årets københavner”, kåring af “årets foreningsmester” og valg af “årets fisk”. Der var ingen emner til “københavneren”, og foreningsmester blev det medlem der på coronanedlukningstidspunktet lå forrest i konkurrencen, skønt ikke alle arrangementer kunne afvikles. Det var Rasmus Larsen der vandt med 260 point. Nr. blev Ole Andersen med 230 point og nr. 3 Knud E. Nielsen med 210 point. “Årets fisk” vælges blandt de største fangster til vore arrangementer i det forgangne år, og her blev der kampvalg mellem en guldørred og en regnbueørred der hver fik 4 point ved første afstemning. Ved anden afstemning vandt guldørreden på 4,370 kg med 9 point foran regnbuen med 5 point. Det var dog samme fisker der havde fanget begge fisk, nemlig Rasmus Larsen. Han fik en pokal både som vinder af foreningsmesterskabet og for “årets fisk”.