Havtur Hanstholm 22/5/2022

Endelig skulle det lykkes at afvikle en havtur. Vi har godt nok været hårdt ramt af vejret de sidste mange havture. Godt nok startede det om morgenen med varsel om en bølgehøjde på op til 2,21 m, og det blæste også en del. Vi blev smidt noget rundt på skibet under udturen og den første times  fiskeri. Men skipper lovede det ville blive bedre op ad dagen. Og det holdt da også stik. Det blev meget hæderligt med sol, faldende vind og bølger der var til at fiske i. Da vejret blev bedre, kom der da også flere fisk ombord. Alle fik godt med torsk og få andre arter. Formand Knud E. Nielsen var så beskeden at fange både 2. og 3. største torsk. De vejede hhv. 4,130 og 4,120 kg. Og det skal lige bemærkes at det er renset vægt vi snakker om. Største torsk fangede Henrik Hylleberg. Den vejede 5,260 kg og indbragte ham et gavekort til Kragh’s på 300 kr. foruden 50 point til foreningsmesterskabet. Knud E. fik ligeledes 50 point, nemlig 30 og 20 point.

Den meget tilfredse vinder Henrik Hylleberg.