2023-08-13 Tusaagaard put & take d. 13. august 2023