Sidste nyt

Lørdag d. 8. december

Lørdag d. 8. december var der juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Det foregik i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Der var gang i 16 stænger, i det skiftevis blæsende, regnfulde vejr og stille vejr med opklaring. Der blev landet omkring 15 ørreder, hvoraf 3. største gik til Ole Andersen. Den vejede 2,250 kg. Næststørste fangede Tage Eliassen. Der stoppede vægten på 2,260 kg. Og største blev ligeledes fanget af Ole Andersen. Den landede på 2,370 kg. Dermed fik Ole -der som nyt medlem var med for første gang- en god debut. Han fik både et gavekort til Kraghs’ på 300 kr. og 70 point til foreningsmesterskabet. Tage fik for sin andenplads 30 point.

En forståeligt storsmilende Ole Andersen med sin vinderfisk.

Søndag d. 11. november

Søndag d. 11. november gik turen til Nørhå Fiskepark i Thy. Det skulle være så godt af fiske i overskyet vejr, sagde man engang. Det var ørrederne i søen ikke helt klar over. Der blev nemlig med 22 stænger i sving, kun landet 1 fisk. Det var Rasmus Larsen der var den dygtige fanger. Og det var en ikke helt lille en af slagsen. Vægten stoppede på 4,120 kg. For den fik han en lækker spinnerstang, sponseret af Thy Outdoor i Thisted. Foruden naturligvis 50 point til foreningsmesterskabet.

Rasmus Larsen med dagens største og eneste fisk.

Søndag d. 7. oktober

Søndag d. 7. oktober var det atter de flade der stod for skud, men denne gang fra kysten syd for Sæby. Det var noget nær det perfekte vejr til kystfiskeri, næsten vindstille og stort set blankt hav. Eneste minus var  at der var meget lavvandet. Der var ikke så meget gang i bidelysten før vandet begyndte at stige igen. Og det var kort tid før vi sluttede. 3. største fangede Knud E. Nielsen, den vejede 0,307 kg. Nr. 2 blev Søren Larsen med 0,320 kg. Og vindere blev Tage Eliassen med 0,333 kg. De fik hhv. 20, 30 og 50 point til foreningsmesterskabet, og Tage fik et gavekort på 300 kr. til Kragh’s for sin vinderfisk. Der blev i alt kun landet ca. 20 stk. over målet, fordelt på 11 deltagere.

Tage Eliassen med sin vinderfisk.

Lørdag og søndag d. 22-23. september

Lørdag og søndag d. 22-23. september gik turen til Langeland, hvor vi hvert år sejler ud fra Spodsbjerg i jagten på bæltets fladfisk. forud for turen blev der i år studeret ekstra mange vejrudsigter, da stormen “Knud” truede med at spolere det hele. Det var da også først torsdag det blev besluttet -i samråd med de lokale- at turen kunne fuldføres.  Det viste sig da også at føromtalte “Knud” brugte sine sidste kræfter på at sende enorme mængder vand ned gennem Langelandsbæltet. Det medførte at vi måtte søge havn allerede ved 2-tiden lørdag, på grund af den stærke strøm som gjorde fiskeri umuligt. Søndag var en ren fornøjelse i forhold til dagen før.  Der blev dog landet godt med fisk begge dage. 3. største blev landet af Hans H. Madsen fra “Team Twivlsom”. Det var en skrubbe på 0,647 kg. Næststørste gik til Jesper B. Larsen, ligeledes med en skrubbe på 0,707 kg. Og 1. pladsen gik også til Hans H. Madsen for en skrubbe på 0,709 kg. Så der var tæt løb i toppen. Alt i alt en tilfredsstillende tur på trods af “Knud”s drillerier.

Hans H. Madsen med sin 3. og 1. plads.

Lørdag d. 8. september

Lørdag d. 8. september var vi en tur i Fiskegaarden Put & Take, i Hvalpsund. Der var 16 deltagere på denne meget våde dag. Man siger det er godt at fiske i regnvejr, men denne dag slog fast at der er undtagelser fra denne regel. De  16 deltagere landede kun tilsammen 6 ørreder. Og ingen  af de helt store. 3. pladsen delte Søren Larsen og Rasmus Larsen, hver med en ørred på 0,800 kg. Andenpladsen gik til Søren Larsen for en ørred på 1,130 kg. Og største ørred blev landet af Rasmus Larsen. Den vejede 1,190 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs’ på 300 kr. Rasmus fik dermed 70 point, og Søren 50 point til foreningsmesterskabet.

Rasmus Larsen med sin vinderfisk.

Lørdag d. 18. august

Lørdag d. 18. august gik turen atter til Ny Thorup for at prøve kræfter med støren. Der mødte 10 medlemmer op denne lidt grå og efterårsagtige dag. Det afholdt imidlertid ikke støren fra at fristes for vore agn. Der blev landet 8 af slagsen, hvoraf Sussi Ørebro -der på denne som foregående størture   frygtede at få hug af denne tungt fightende fisk- fangede 3. største på 13,00 kg. Nr. 2 blev Kaj Andersen med en stør på 13,50 kg. Og vinderen med et eksemplar på 17.31 kg, blev Hans H. Madsen. Han fik for indsatsen et gavekort til Kragh’s på 300 kr.

18

Hans H. Madsen med vinderfisken.

Fredag d. 3. august

Fredag d. 3. august var det makrellerne der stod for skud. Vi var 13 spændte lystfiskere der stod ud med “Nordsøen” fra Hanstholm, i et vejr der lå lige på kanten af en aflysning af turen. Men det gik  og der blev landet godt med makreller. Udover lidt torsk, knurhaner og hornfisk. 3. største fangede Søren Larsen, den vejede 0,460 kg. Nr. 2 blev Jesper Larsen med en makrel på 0,500 kg. Og vinderen blev Bjarne Gregersen med 0,560 kg. For den fik han et gavekort til Kragh’s på 300 kr.

Bjarne Gregersen med sin vindermakrel.

Søndag d. 1. juli

Søndag d. 1. juli 2018 fejrede vi  11 års fødselsdag med en konkurrence i Serritslev Fiskepark. Der var ikke mindre end 22 deltagere på denne meget varme sommerdag. At der var så varmt, var nok også det der gjorde at fiskene helst ville være i det trods alt køligere vand. De var bestemt ikke nemme at få i tale. Der blev kun landet 3 fisk i alt. så det må siges at være et meget lille gennemsnit. 3. største på 1,650 kg, fangede Søren Larsen. for den fik han et gavekort på 150 kr. skænket af  Det gamle røgeri i Hanstholm, til brug i butikken. Næststørste gik til Rasmus Larsen. Den vejede 2,040 kg, og indbragte ham et gavekort til Kraghs’ på 300 kr. Og største fisk fangede Bjarne Gregersen. Den vejede 2.630 kg, og gav ham et gavekort på 500 kr., skænket af Stonefishing i Hanstholm, til brug i butikken.   Derudover var der flere lodtrækningspræmier. Bl.a. et salt/peber-sæt skænket af CL-Partyservice som leverede maden til den efterfølgende spisning. Og den nye ejer af Serritslev Fiskepark havde doneret 3 stk. 3-timers fiskekort til søen.

Bjarne Gregersen med vinderfisken.

Tirsdag d. 19. juni

Tirsdag d. 19. juni 2018 afholdtes generalforsamling i foreningen.  Formand Knud E. Nielsen bød velkommen til de 15 fremmødte, og  styrede selv  – vanen tro – slagets gang  som dirigent. Han fremlagde beretning, hvor han kom lidt ind på de 16 afholdte arrangementer i det forgangne år. Der har været en overvægt af P & T -ture, da vi kan se det er her den store opbakning er, uanset hvad vi laver af andre tiltag. Sådan vil det også være det næste halve år som er tilrettelagt. Vi er jo til for at pleje vore medlemmers interesser. Han oplyste at vi er 84 medlemmer i øjeblikket, det er stort set uændret i forhold til tidligere år. i vor facebookgruppe har vi 182 medlemmer,  og det kunne  være rart at få nogle af disse med som aktive medlemmer af foreningen.  Til sidst en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere, som gør tingene noget nemmere for os, takket være deres velvillighed i forbindelse med vore arrangementer.  Og han kom med en stor opfordring til medlemmerne om også at støtte dem. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Derefter framlagde han et godkendt regnskab, som viste tilfredsstillende resultat. Dette blev ligeledes enstemmigt godkendt.  Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. Til bestyrelsen var Hans H. Madsen og Søren Larsen på valg. De blev begge genvalgt uden modkandidater. som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Rasmus Larsen. Som revisor genvalgtes Pernille Lynge.

Under eventuelt har vi 3 faste indslag, nemlig valg af årets fisk, valg af årets københavner og udnævnelse af årets foreningsmester.      Årets fisk blev en torsk på 12,2 kg fanget af Søren Larsen på vor langelandstur – på et spinkelt fladfiskeforfang. Noget af en præstation. Han fik velfortjent pokalen for denne. Årets københavner -en knap så eftertragtet belønning, en “forgyldt” snorkel-  gives til et medlem der  i det forgangne år er kommet mindre heldigt afsted.  Den gik til Hans  H. Madsen, der tog til Langeland med  sine 3 bedste stænger, da de skulle gøres klar erfarede han dog at alle 3 topstykker stod hjemme i Løgstør. Han kunne heldigvis låne sig ud af problemet, men de andre morede sig, og glemte det åbenbart ikke.  Årets foreningsmester kåres på baggrund af de point der er optjent på vore ture i det forgangne år. Her var det Kaj Andersen der løb med pokalen. Han scorede  250 point, efterfulgt af Rasmus Larsen med  230 og Hans H. Madsen med 220 point.  Formanden sluttede med tak for en god aften.

Et udsnit af de fremmødte til generalforsamlingen.

Fredag-lørdag d. 15.-16. juni

Fredag-lørdag d. 15.-16. juni skulle en ny sø i  foreningssammenhæng prøves. Det var Vesthimmerlands Put and Take, ved Gatten, der lagde vand til et natfiskearrangement. vi havde fået et særdeles godt tilbud fra ejerne, og man må sige, de i høj grad har fået styr på tingene, trods de er forholdsvis nye i branchen. Der mødte os overalt veltrimmede og smukke omgivelser. Der var masser af fisk i søen, og der lagdes også hårdt ud, som vanligt med en del fisk på land den første time. Så blev der stille indtil  01.45, hvor der pludselig blev landet 3 fisk i løbet af 5 minutter, hvorefter der igen blev dødt.  Det kan man da kalde hugperioder. Herefter   var der stort set stille indtil kl. 06.00 hvor vi sluttede. Der blev ialt landet 16 ørreder fordelt på 19 stænger. Nr. 3 med en ørred på 3,630 kg blev Søren Larsen. Nr. 2 Rasmus Larsen med 3,770 kg. Og vinderen med en ørred på 4,320 kg blev Jørgen Pedersen. Han fik et gavekort til Kraghs’ på 300 kr. Derudover fik de hhv. 20, 30 og 50 point til  foreningsmesterskabet, hvor dette er det første arrangement i det nye år.

 

Jørgen Pedersen med den flotte vinderfisk.