Generalforsamling d. 14. juni 2022

Tirsdag d. 14. juni afholdtes generalforsamling i vort lokale i Byens Hus i Løgstør. Der var mødt 14 medlemmer op til denne årlige sammenkomst. Som traditionen er i foreningen, styrede formand Knud E. Nielsen selv slagets gang, og startede med at aflægge beretning. Her et uddrag af denne:

Året 2021-22 viste sig mere positivt end de sidste par år, med corona og IHN virus.

Coronaen er jo næsten væk og IHN hører vi heller ikke så meget til i øjeblikket, så vi må håbe at vi ikke skal døje med sådanne ting i fremtiden.

Der er 88 medlemmer i fiskejollen.dk inkl. sponsorer. Vi har haft 17 ture i det forgangne år. Vi havde planlagt havture og makreltur, som alle blev aflyst pga. blæst. Vi var dog heldige at få en tur til det gule rev i maj, men det var nok også lige på et hængende hår at den blev til noget, der blæste lidt fra morgen af, men det blev dog godt i løbet af dagen. Vores Langelandstur blev også aflyst, pga. at vi ikke kunne få både derovre, da tyskerne havde booket dem i hele uger. Igen pga. af corona. Da der var lukket for dem i foråret, blev deres bookinger ændret til efteråret. Jeg har snakket med bådudlejeren og det lyder til at der ikke er problemer med både i år. Skærtorsdagskonkurrencen i Gøttrup Put & Take var vi 84 deltagere. Tak til Gøttrup Put & Take for at vi må holde dette arrangement hos dem.

Der skal også siges en stor tak til vore sponsorer og Put & Take ejere. Uden dem ville vi have det svært. Så støt dem. Vil da også lige sige at hvis der er nogen medlemmer der har en ide til en tur så kom bare med den. Vi har bl.a. andet fået et forslag om at lave en weekendtur til en put & Take sø. Det kikker vi stadigvæk på. 

I er også altid velkommen til at gå ind på vores facebookside og lægge en historie op, som dog helst skal handle om fiskeri. Eller man kunne evt. herigennem planlægge fisketure udenfor foreningsregi. Siden er lavet til kommunikation mellem alle medlemmer af gruppen. Så brug den flittigt.

Håber at se rigtig mage af jer på vore ture i det nye år.

Knæk og Bræk

Derefter var der fremlæggelse af regnskab, som ligeledes blev gennemgået af formanden. I korte træk var årets resultat et plus på lige godt 4.000 kr. Og vi har et indestående på over 31.000. Regnskabet som var behørigt gennemgået og godkendt af revisorerne blev også godkendt af generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. På valg til bestyrelsen var Hans H. Madsen, Rasmus Larsen og Søren Larsen. Hans og Rasmus blev genvalgt. Og i stedet for søren, som ikke ønskede genvalg, blev Ole Andersen valgt.

Som suppleant til bestyrelsen valgtes Per L. Jørgensen.

Som revisor genvalgtes Pernille Lynge, og som suppleant genvalgtes Henning Ørebro.

Under eventuelt har vi hvert år 3 faste punkter. Først kåringen at årets foreningsmester, som der i år var meget spænding omkring. Det var tæt løb lige til det sidste, og det blev da også til allersidste arrangement det blev afgjort. Vinderen blev med 270 point Henrik Hylleberg, foran Rasmus Larsen med 240 point og Hans H. Madsen med 220 point. Henrik fik en pokal til ejendom for sin indsats.

Valg af årets fisk var der også spænding omkring. Der stemmes jo mellem de største af hver art, fanget på vore ture gennem året. Og der måtte ny afstemning til da 2 fisk fik hver 5 stemmer. Efter denne nye afstemning var det en guldørred på 4,310 kg der med stemmerne 8 mod 6, løb med pokalen. Den dygtige fanger var Ole Andersen.

Til årets “københavner” var der 2 emner i år. Hhv. en uheldig fisker der knækkede en stang ved – under et kraftigt modhug – at ramme sin transportvogn.  Og den anden kandidat fangede en andrik ved et arrangement i Medestedet Put & Take. Her “vandt” Merete Mørch, som var hende der fangede anden, med 8 stemmer imod 6.  Hun var ikke til stede, men vil senere få overrakt en “forgyldt” snorkel som traditionen byder.